BIP WSIiZ
System Egzaminów

System Egzaminów

Czym jest PTE General?
Pearson Test of English General (PTE General) składa się z dwóch części.

Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Szczególny charakter egzaminu nakierowany na komunikację sprawia, że egzamin trwa znacznie krócej, nie obniża to jednak w żaden sposób jego jakości.

Co jest celem PTE General? Celem PTE General jest ocena oraz potwierdzenie postępu w nauce języka angielskiego. Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz, aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach przystępujących do egzaminów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Punkt odniesienia do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego PTE General mogą być zdawane na sześciu poziomach według standardów Common European Framework of References for Languages. (Ujednolicone Standardy Europejskie dla Języków).

Zapewniamy autentyczność i realizm W większym stopniu kładziemy nacisk na autentyczne sytuacje, z którymi mogą się zetknąć słuchacze, niż na znajomość konkretnego słownictwa czy struktur gramatycznych. Dlatego w naszych testach nie spotkasz ćwiczeń gramatycznych, będziesz za to musiał zmierzyć się z sytuacjami występującymi w codziennym życiu. Zależy nam na tym, aby słuchacz rozumiał język obcy oraz skutecznie się nim posługiwał.

Zastosowanie dobrze znanych poleceń Zadania egzaminacyjne przypominają polecenia zawarte w dostępnych na rynku podręcznikach, kładących nacisk na komunikatywność. Przygotowania do egzaminu nie wymagają podporządkowania się jakiemuś konkretnemu programowi nauczania. Celem jest ocena wiedzy, jaką zdobyli kandydaci a nie zmuszenie nauczycieli do nauczania pod kątem naszych egzaminów. Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie testów egzaminacyjnych są czynnymi nauczycielami i / lub autorami podręczników.

Jak oceniamy i przyznajemy certyfikaty Testy przygotowuje oraz ocenia zespół profesjonalistów. Kandydaci, którzy z powodzeniem przystąpili do egzaminu otrzymują stosowny certyfikat wydawany przez Edexcel, wchodzący w skład grupy Pearson.

Efektywny proces wspomagania oraz łatwość administrowania Dzięki rewolucyjnemu internetowemu systemowi oceniania e-PEN oraz usłudze Edexcel Online oferującej wszelką pomoc administratorom programu, jesteśmy w stanie w niezwykle szybki oraz efektywny sposób dostarczyć niezbędnych informacji o wynikach egzaminów.  

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content