System Egzaminów

Czym jest PTE General?
Pearson Test of English General (PTE General) składa się z dwóch części.

Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Szczególny charakter egzaminu nakierowany na komunikację sprawia, że egzamin trwa znacznie krócej, nie obniża to jednak w żaden sposób jego jakości.

Co jest celem PTE General? Celem PTE General jest ocena oraz potwierdzenie postępu w nauce języka angielskiego. Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz, aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach przystępujących do egzaminów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Punkt odniesienia do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego PTE General mogą być zdawane na sześciu poziomach według standardów Common European Framework of References for Languages. (Ujednolicone Standardy Europejskie dla Języków).

Zapewniamy autentyczność i realizm W większym stopniu kładziemy nacisk na autentyczne sytuacje, z którymi mogą się zetknąć słuchacze, niż na znajomość konkretnego słownictwa czy struktur gramatycznych. Dlatego w naszych testach nie spotkasz ćwiczeń gramatycznych, będziesz za to musiał zmierzyć się z sytuacjami występującymi w codziennym życiu. Zależy nam na tym, aby słuchacz rozumiał język obcy oraz skutecznie się nim posługiwał.

Zastosowanie dobrze znanych poleceń Zadania egzaminacyjne przypominają polecenia zawarte w dostępnych na rynku podręcznikach, kładących nacisk na komunikatywność. Przygotowania do egzaminu nie wymagają podporządkowania się jakiemuś konkretnemu programowi nauczania. Celem jest ocena wiedzy, jaką zdobyli kandydaci a nie zmuszenie nauczycieli do nauczania pod kątem naszych egzaminów. Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie testów egzaminacyjnych są czynnymi nauczycielami i / lub autorami podręczników.

Jak oceniamy i przyznajemy certyfikaty Testy przygotowuje oraz ocenia zespół profesjonalistów. Kandydaci, którzy z powodzeniem przystąpili do egzaminu otrzymują stosowny certyfikat wydawany przez Edexcel, wchodzący w skład grupy Pearson.

Efektywny proces wspomagania oraz łatwość administrowania Dzięki rewolucyjnemu internetowemu systemowi oceniania e-PEN oraz usłudze Edexcel Online oferującej wszelką pomoc administratorom programu, jesteśmy w stanie w niezwykle szybki oraz efektywny sposób dostarczyć niezbędnych informacji o wynikach egzaminów.  

System Egzaminów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021