Uznawalność certyfikatów

Certyfikaty LCCI IQ są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym świecie.

English for Business Level Three i Four zwalniają z egzaminów wzakresie języka obcego na uczelniach w Wielkiej Brytanii (Londyn, Manchester, Huddersfield, Preston, Leeds), Brazylii, Australii i Nowej Zelandii. Spoken English for Industry and Commerce Level Three i Four spełniają założenia programowe w zakresie znajomości języka obcego na wielu uczelniach w krajach anglojęzycznych. English Language Skills Assessment jest honorowany przez uczelnie wyższe i pracodawców w przypadku kandydatów, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. W Polsce: Egzaminy LCCI IQ są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na szeregu uczelniach państwowych i niepaństwowych. Egzaminy LCCI IQ są uznawane przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią one podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. Egzaminy LCCI IQ są cennym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych tłumaczy i lektorów języka angielskiego oraz przewodników i pilotów wycieczek. Egzaminy LCCI IQ są uznawane przez pracodawców jako potwierdzenie kompetencji językowych, zwłaszcza w takich firmach jak:Telekomunikacja Polska S.A, Narodowy Bank Polski, PZU, Sony, Provident, BP, Glaxosmithkline, Hewlett Packard, Deutsche Bank, Ernst & Young, Polifarb Cieszyn, US Pharmacia, British Embassy, ROCHE, HYDRO, IMPEX , LUMENA, Axa Assistance Sernice, Animex, Ergoline, Bouygues Polska, SASTrading, Bericap, Xerox, Pepsi Cola, Storck, Fujitsu-Siemens, Creyf’s, Selena, Progres, PGF Urtica, WABCO, DeLaval, Citibank Handlowy.  

Uznawalność certyfikatów

Uznawalność certyfikatów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021