Centrum Egzaminacyjne ETS

Centrum Egzaminacyjne Eucational Testing Service Global

Od 1 lipca 2013 roku Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie /WSIiZ/ jest akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym Educational Testing Service Global

O ETS

ETS – Educational Testing Service, to największa, niezależna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzeniem systemów oceny. Główna siedziba ETS mieści się w Princeton w Stanach Zjednoczonych. Od swojego powstania w 1947 roku, ETS jest liderem w badaniach edukacyjnych i udostępnianiu obiektywnych i rzetelnych systemów oceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie.

Dlaczego język angielski?  Poznaj Serię „Why English Matters”.

Najbardziej popularnym egzaminem Educational Testing Service jest egzamin o nazwie Test of English for International Communication – TOEIC. Certyfikat TOEIC jest uznawany przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe za dowód znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku na całym świecie. W Polsce egzamin TOEIC jest honorowany przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowi on podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. Egzamin TOEIC z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym (podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2007 roku nr 13 poz. 82 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2007 roku). Centrum Egzaminacyjne ETS

Centrum Egzaminacyjne ETS

Centrum Egzaminacyjne ETS

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021