BIP WSIiZ
Sekcja ds. innowacji dydaktycznych

Sekcja ds. innowacji dydaktycznych

Sekcja ds. innowacji dydaktycznych to jednostka podległa Prorektorowi ds. nauczania, działająca w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Wyzwania i cele, które stawiają sobie członkowie Zespołu, mają służyć podnoszeniu jakości kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Działania te skierowane są do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, tj. do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kadry naukowo-dydaktycznej.

Do zadań Sekcji należy:

  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych (obecnie pracujemy nad mobilną aplikacją elektroniczną służącą do oceny zajęć dydaktycznych, Platformą Rozwoju Kompetencji oraz nad grą symulacyjną do Design Thinking)
  • modyfikowanie warunków organizacyjnych, technologicznych i kadrowych procesu dydaktycznego
  • ulepszanie organizacji zajęć dydaktycznych
  • przebudowa treści kształcenia (obecnie pracujemy nad wpleceniem w plany studiów zajęć z krytycznego myślenia)
  • podnoszenie efektywności procesu dydaktycznego
  • wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej WSIiZ w zakresie nowych metod, form i narzędzi dydaktycznych (w tym inspirowanie, zachęcanie, nagradzanie kadry)
  • próbne wdrożenia, ocena i pilotażowe, eksperymentalne cykle innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i zajęć eksperymentalnych
  • pośrednio poprzez powyższe działania – rozwijanie konkurencyjności oferty kształcenia WSIiZ.

Interdyscyplinarną Sekcję tworzą dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem, entuzjaści gier, e-learningu, nowych technologii informatycznych, propagatorzy grywalizacji, innowatorzy, graficy i programiści. Są wśród nich:

  Kontakt: okurek@wsiz.edu.pl, (17) 8661168, p. RA 219

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content