BIP WSIiZ
Sekcja ds. innowacji dydaktycznych

Sekcja ds. innowacji dydaktycznych

Sekcja ds. innowacji dydaktycznych to jednostka podległa Prorektorowi ds. nauczania, działająca w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Wyzwania i cele, które stawiają sobie członkowie Zespołu, mają służyć podnoszeniu jakości kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Działania te skierowane są do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, tj. do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kadry naukowo-dydaktycznej.

Do zadań Sekcji należy:

  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych (m.in. wdrożenie mobilnej aplikacji elektronicznej służącej do oceny zajęć dydaktycznych, wdrożenie do procesu dydaktycznego Platformy Rozwoju Kompetencji, stworzenie gier symulacyjnych – Design Thinkig, Mediaplanner, Negocjator, itp.)
  • modyfikowanie warunków organizacyjnych, technologicznych i kadrowych procesu dydaktycznego
  • ulepszanie organizacji zajęć dydaktycznych
  • przebudowa treści kształcenia 
  • podnoszenie efektywności procesu dydaktycznego
  • wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej WSIiZ w zakresie nowych metod, form i narzędzi dydaktycznych (w tym inspirowanie, zachęcanie, nagradzanie kadry)
  • próbne wdrożenia, ocena i pilotażowe, eksperymentalne cykle innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i zajęć eksperymentalnych
  • pośrednio poprzez powyższe działania – rozwijanie konkurencyjności oferty kształcenia WSIiZ.

Interdyscyplinarną Sekcję tworzą dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem, entuzjaści gier, e-learningu, nowych technologii informatycznych, propagatorzy grywalizacji, innowatorzy, graficy i programiści. Są wśród nich:

  Kontakt: okurek@wsiz.edu.pl, (17) 8661168, p. RA 209

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content