Sekcja ds. innowacji dydaktycznych

Sekcja ds. innowacji dydaktycznych to jednostka podległa Prorektorowi ds. nauczania, działająca w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Wyzwania i cele, które stawiają sobie członkowie Zespołu, mają służyć podnoszeniu jakości kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Działania te skierowane są do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, tj. do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kadry naukowo-dydaktycznej.

Do zadań Sekcji należy:

  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych (obecnie pracujemy nad mobilną aplikacją elektroniczną służącą do oceny zajęć dydaktycznych, Platformą Rozwoju Kompetencji oraz nad grą symulacyjną do Design Thinking)
  • modyfikowanie warunków organizacyjnych, technologicznych i kadrowych procesu dydaktycznego
  • ulepszanie organizacji zajęć dydaktycznych
  • przebudowa treści kształcenia (obecnie pracujemy nad wpleceniem w plany studiów zajęć z krytycznego myślenia)
  • podnoszenie efektywności procesu dydaktycznego
  • wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej WSIiZ w zakresie nowych metod, form i narzędzi dydaktycznych (w tym inspirowanie, zachęcanie, nagradzanie kadry)
  • próbne wdrożenia, ocena i pilotażowe, eksperymentalne cykle innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i zajęć eksperymentalnych
  • pośrednio poprzez powyższe działania – rozwijanie konkurencyjności oferty kształcenia WSIiZ.

Interdyscyplinarną Sekcję tworzą dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem, entuzjaści gier, e-learningu, nowych technologii informatycznych, propagatorzy grywalizacji, innowatorzy, graficy i programiści. Są wśród nich:

  Kontakt: okurek@wsiz.edu.pl, (17) 8661168, p. RA 219

Sekcja ds. innowacji dydaktycznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021