Usługi

Usługi świadczone przez Bibliotekę:

Informacja katalogowa

  • Informowanie o zasobach Biblioteki WSIiZ,
  • Pomoc w korzystaniu z katalogu Integro,
  • Zestawienia bibliograficzne.

Informacja w oparciu o posiadane bazy danych

  • Bazy danych w wersji elektronicznej udostępniane są wszystkim. Osoby zainteresowane zapraszamy do Read & Relax Roomu (p. RA21).
  • Dostęp do zasobów elektronicznych możliwy jest z komputerów działających w sieci uczelnianej WSIiZ lub z komputerów domowych za pomocą VPN Proxy

Informacja bibliograficzna

  • przyjmowanie zleceń i poszukiwanie materiałów źródłowych,
  • pomoc w samodzielnym wyszukiwaniu bibliograficznym w zakresie formułowania kryteriów wyszukiwawczych oraz wyboru technik i metod wyszukiwania,
  • pomoc w korzystaniu z bibliografii, informatorów, baz danych, zasobów internetowych, czasopism elektronicznych,
  • pomoc w sporządzaniu opisów bibliograficznych dokumentów oraz ich uzupełnianiu, sprawdzanie poprawności opisów bibliograficznych dokumentów oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy, które są niezbędne do dalszych poszukiwań lub zamieszczenia opisu w wykazie literatury.

Wypożyczanie książek w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych

Biblioteka Akademicka WSIiZ na potrzeby prac naukowych pracowników, studentów i doktorantów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza z innych bibliotek książki, których nie ma w Bibliotece WSIiZ i bibliotekach Rzeszowa.

Jeśli książka jest dostępna w którejkolwiek bibliotece na terenie Rzeszowa, zamówienia nie będą realizowane.

Zamówienia składa się na stosownych formularzach (rewers wypożyczeń międzybibliotecznych)

UWAGA! Biblioteka nie pośredniczy w wypożyczaniu książek z innych rzeszowskich bibliotek!

 

Usługi

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021