BIP WSIiZ
Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries
Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Agregator Centrum Otwartej Nauki wspólny punkt dostępowy polskich repozytoriów i bibliotek cyfrowych

Akademicka Biblioteka Internetowa

Athena – ok. 10 tys. tekstów w wielu językach

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

Bibliotheca Augustana – zbiór utworów pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych (html)

Berkeley Digital Library

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (w jęz. hiszp.)

Biblioteka Nauki

CiteSeer – Scientific Literature DigitalLibrary : indeks cytowań z zakresu informatyki

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona 

Electronic Text Collections in Western European Literature

Elektronische Zeitschriftenbibliothek – Universitätsbibibliothek Regensburg – pełne teksty artykułów z wielu dziedzin, w większości udostępniane nieodpłatnie.

EuDML – udostępnia online literaturę matematyczną

Europeana – biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie.

EuropeanLibrary– the european library digital treasures

FreeTechBooks – książki i dokumentacja z informatyki

Gallica Classique – klasyka francuska od średniowiecza do końca XIX w.

GALILEO– electronic texts : zawiera m. in. teksty z literatury, prawa, ekonomii, historii

Hathi Trust – biblioteka cyfrowa zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych, obejmująca materiały Uniwersytetu w Kalifornii i lokalnych bibliotek cyfrowych, jak i treści zdigitalizowane w ramach projektów Google Books i Internet Archive.

Internet Archive – zawiera kolekcje e-książek zgromadzonych w projektach Canadian Libraries, Million Book Project, Open Source Books, Project Gutenberg, Children’s Library, ARPANET

Internet Public Library

IntraText Digital Library duży wybór literatury w kilku językach

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

MedicalStudent.com – wirtualna biblioteka medyczna

Open AGH – otwarte zasoby edukacyjne AGH

OpenAIRE– umożliwia wgląd do sieci otwartych katalogów i repozytoriów z wynikami badań naukowych prowadzonych w UE

OpenRussian Electronic Library – książki, dysertacje, mapy etc.

Paperity – agregator otwartych zasobów naukowych

Polska Platforma Medyczna – agregator polskich uczelni i instytutów medycznych

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – projekt Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Planet e-book

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Polska Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych

Project Gutenberg

Project Mead – kolekcja książek (wydanych około 1900 r.) klasyków socjologii

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki – publikacje polskie w wolnym dostępieBiblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Repozytorium Danych Społecznych

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD –  gromadzi i udostępnia zbiory danych badawczych ze wszystkich dziedzin

Scolarly Electronic Publishing Bibliography – bibliografia ok. 600 artykułów, książek i elektronicznych dokumentów przygotowana przez Charlesa W. Bailey’a

The On-Line Book Page – bardzo obszerny wykaz elektronicznych tekstów w układzie alfabetycznym (wg autorów i tytułów)

Wirtualna Biblioteka Inżyniera

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

Wirtualna Historia Książki projekt z zakresu historii piśmiennictwa, książki i bibliotek w Polsce i na świecie przygotowywany na stronach Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

World Bank e-Library – zawiera publikacje Banku Światowego

World Digital Library

 

POLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE

Polish Digital Libraries Search Engine: przeszukiwane są jednocześnie, w technologii Google, wszystkie polskie biblioteki cyfrowe korzystające z oprogramowania dLibra.

 

BIBLIOTEKI W RZESZOWIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego
Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

 

BIBLIOTEKI W POLSCE

Katalogi centralne polskich bibliotek


  • FIDES – Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
  • KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
  • NUKAT – katalog centralny polskich bibliotek naukowych 
Biblioteki na świecie
  • Biblioteka Kongresu
  • British Library
  • LIBWEB
  • Lib – web – cats
  • The European Library zintegrowany dostęp do połączonych zasobów europejskich bibliotek narodowych. The European Library oferuje dostęp do zbiorów 45 bibliotek narodowych Europy. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów bibliotecznych i umożliwia dostęp do cyfrowej postaci książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych.

 

 

Portal Publikacji naukowych – Zawiera wersje pełnotekstowe (pdf) artykułów recenzowanych i nierecenzowanych, materiały robocze (working papers) i e-książki.

FreeLoadPress  – jest amerykańskim serwisem udostępniającym w Internecie podręczniki akademickie. Student otrzymuje podręcznik za darmo, zamiast tego jednak w tekście umieszczone są reklamy.

Wirtualna biblioteka książek o sztuce– ponad 250 anglojęzycznych e-booków do ściągnięcia z Getty Publications Virtual Library

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content