Centra dydaktyczne (Centrum Studiów Międzynarodowych)

Centrum Studiów Międzynarodowych (CSM) zajmuje się koordynacją działań związanych z rekrutacją i kształceniem studentów na ścieżkach anglojęzycznych, a także koordynacją działań w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników i studentów. Ponadto CSM organizuje i nadzoruje realizację procesu dydaktycznego na ścieżkach anglojęzycznych we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. Zapraszamy do odwiedzenia anglojęzycznej strony portalu: en.uitm.edu.eu

 

Centra dydaktyczne (Centrum Studiów Międzynarodowych)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021