BIP WSIiZ
Centra dydaktyczne (Centrum Studiów Międzynarodowych)

Centra dydaktyczne (Centrum Studiów Międzynarodowych)

Centrum Studiów Międzynarodowych (CSM) zajmuje się koordynacją działań związanych z rekrutacją i kształceniem studentów na ścieżkach anglojęzycznych, a także koordynacją działań w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników i studentów. Ponadto CSM organizuje i nadzoruje realizację procesu dydaktycznego na ścieżkach anglojęzycznych we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. Zapraszamy do odwiedzenia anglojęzycznej strony portalu: en.uitm.edu.eu

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content