Boym Universities Consortium

Konsorcjum Michała Boyma (Boym Universities Consortium) to projekt uczelni polskich (publicznych i niepublicznych) utworzony w celu promocji w Chinach pod wspólną „polską marką” wybranych kierunków akademickich prowadzonych w języku angielskim. Patronem konsorcjum jest Michał Boym, wybitny polski uczony, podróżnik, jezuicki misjonarz w Chinach i ostatni emisariusz upadającej dynastii Ming.

Boym Universities Consortium jest przedsięwzięciem publicznym, non-profit, ma za zadanie reprezentować interesy uczelni polskich zainteresowanych regularną obecnością w Chinach, dostarczać wartościowych kontaktów z chińskim środowiskiem akademickim i zapewniać stałą obsługę projektów edukacyjnych realizowanych wspólnie z partnerami chińskimi. Głównym celem konsorcjum jest znaczące zwiększenie obecności studentów z Chin na polskich uczelniach poprzez rozwój wspólnych polsko-chińskich programów nauczania jak również poprzez wiarygodną, bezpośrednią rekrutację kandydatów na studia w Polsce.

Na obecnym etapie rozwoju projektu każdy z uczestników zgłasza do wspólnego „portfela” ofertowego dwa kierunki a uczestnicy unikają bezpośredniego konkurowania.

W długofalowych planach, Konsorcjum ma m.in. powołanie w Chinach polsko-chińskiej szkoły wyższej. Przepisy chińskie dopuszczają taką możliwość i wiele uczelni zachodnich realizuje już taki model współpracy.

Członkowie projektu:

1. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
3. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
4. Politechnika Łódzka
5. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Lokalizacja:
Biuro Projektu „Boym Universities Consortium”
Politechnika Łódzka
Ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
Tel. kom. 606 355 693
boym.office@gmail.com
Strona internetowa: www.boym.org

Boym Universities Consortium

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020