Kolegium Medyczne

Zakład Pielęgniarstwa
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
poszukuje osoby na stanowisko
Asystent/Adiunkt

Zadania:

 • nauczanie przedmiotów praktycznych i teoretycznych z zakresu Pielęgniarstwa,
 • pełnienie funkcji opiekuna Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich;
 • pełnienie funkcji Koordynatora kierunkowego kształcenia praktycznego;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych.

Wymagamy:

 • wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (tytuł magistra);
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza;
 • mile widziana specjalizacja z dziedziny pielęgniarstwa;
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako podstawowym miejscu pracy;
 • predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną oraz pracą badawczą (publikacja artykułów, wystąpienia na konferencjach, praca naukowa na rzecz Uczelni);
 • mile widziane są osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym, a także chęć rozwoju naukowego;
 • dobra organizacja pracy, umiejętności interpersonalne.

Oferujemy:

 • umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adaptowanym do osiągnięć pracownika;
 • pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych – dla aktywnych osób na polu naukowym przyznawane są dodatki naukowe;
 • interesującą pracę w środowisku akademickim;
 • pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje;
 • pomoc techniczną w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania grantów;
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze, tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych;
 • szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne.

Oferty tj.:
CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
lub bdp@wsiz.rzeszow.pl
z dopiskiem “Pielęgniarstwo”

Po otrzymaniu aplikacji nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

Kolegium Medyczne

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020