Certyfikaty

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to Uczelnia, która nagrodzona została wieloma certyfikatami potwierdzającymi jakość kształcenia, zarządzania i organizacji.

Poniżej przedstawiamy zaledwie kilka przykładów nagród otrzymanych przez WSIiZ.

 

Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ośmiokrotnie przyznano Certyfikat „Uczelnia Liderów” (2012-2019) oraz nagrody specjalne: „Primus” za najwyższą ilość punktów rankingowych, „Najwyższa Jakość Studiów”, „Certyfikat Platynowy Uczelnia Liderów” oraz nagrody dla Rektora WSIiZ dra Wergiliusza Gołąbka , a także Prezydenta prof. Tadeusza Pomianka za wkład w rozwój szkolnictwa wyższego.  Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznajemy szkołom, które podejmują wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, kreatywnych, innowacyjnych i twórczych. Nasz certyfikat potwierdza, że uczelnia stara się łączyć dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, akcentując potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie.

Grażyna Kaczmarczyk
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

  O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczył prof. zw. dr hab. Dariusz Rott, członek prezydium Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do konkursu zostały zakwalifikowane uczelnie, które podejmują działania na rzecz edukacji praktycznej, współpracy z otoczeniem, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i kształcenia na rzecz rynku pracy. WSIiZ uzyskała na tym etapie jeden z najlepszych wyników. W maju 2010 roku w Poznaniu wręczono przedstawicielom Uczelni nagrodę za II miejsce w konkursie na “Najbardziej kreatywną i innowacyjną uczelnię w Polsce”. Wcześniej, w maju 2006 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowa otrzymała prestiżowy certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, który przyznało uczelni Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Przyznaniu certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” towarzyszyło ogłoszenie wyników rankingu uczelni wyższych. W zestawieniu uczelni magisterskich WSIiZ zajęła 4 miejsce, a w ocenie środowiska akademickiego miejsce 8. Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług dydaktycznych, działalności naukowej uczelni, oraz wyróżnieniem za sprawność organizacyjną i skuteczne zarządzanie uczelnię. Certyfikat przyznany został WSIiZ na rok akademicki 2006/2007. Czerpiąc wiedzę z długoletniej współpracy z placówkami edukacyjnymi w kraju, realizujemy projekt “Wiarygodna Szkoła”. Ma on pomóc maturzystom w wyborze takiej szkoły wyższej, która działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej, pozwala realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności (koła zainteresowań, organizacje studenckie, kluby sportowe, wydawnictwa uczelniane).

Krzysztof Kędzierski
Dyrektor Akademickiego Centrum Informacyjnego

  Wiarygodna szkoła to szkoła godna zaufania. Podejmując naukę w takiej Uczelni maturzyści mogą mieć pewność, że wybrana placówka dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy. Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” jest dla uczelni niezmiernie miłym prezentem z okazji 10 rocznicy powołania Uczelni, którą właśnie obchodzimy. Certyfikat odebrany przeze mnie w Poznaniu przyznany został po bardzo wnikliwej akredytacji naszej uczelni, która przeprowadzona została miesiąc temu. ACI, co jest dla nas bardzo ważne, doceniło nas m.in. za dynamikę realizowanych inwestycji oraz za własną infrastrukturę. Certyfikat tym bardziej nas cieszy, że przez najbliższy rok będziemy na Podkarpaciu jego wyłącznym posiadaczem.

Dr Krzysztof Feret

Ówczesny Prorektor ds. nauczania WSIiZ

Certyfikaty

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021