Laboratorium Kryminalistyki

– Życzyłbym, żeby taki sprzęt, jaki dysponuje to laboratorium był na wyposażeniu miejskich i powiatowych komend policji – powiedział mł. insp. w st. spocz. Józef Kubas z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ, opowiadając o wyposażeniu laboratorium.

Dzięki nowoczesnym urządzeniom studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczą się w nim technik kryminalistycznych. Poznają też tajniki informatyki śledczej. Ta jednostka naukowo-badawcza współpracuje z policją.

– Powołane przez uczelnię Laboratorium Kryminalistyki to odpowiedź na potrzeby realizującej szerokie spektrum nauczania Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego – wyjaśnia gen. bryg. rez. dr Tomasz Bąk, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w WSIiZ, jeden z pomysłodawców nowej jednostki naukowo-badawczej – Takie laboratorium jest niezbędne do realizacji nowych przedmiotów: Kryminalistyka i Kryminologia, które wprowadziliśmy na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Kierunek ten prowadzony jest w całej Polsce na blisko 150 uczelniach. Ale rzeszowska propozycja ma dwa atuty, którymi nie może poszczycić się nikt inny. Pierwszy właśnie to laboratorium. Drugim jest porozumienie podpisane przez uczelnię z Komendantem Głównym Policji o współpracy w zakresie kształcenia studentów. Nasze laboratorium nawiązało już ścisłą współpracę z Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Laboratorium Kryminalistyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021