BIP WSIiZ
Laboratorium Zaawansowanych Technologii Robotyzacji i Automatyzacji

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Robotyzacji i Automatyzacji

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Robotyzacji i Automatyzacji powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu programowania robotów oraz automatyzacji procesów technologicznych.

 

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Robotyzacji i Automatyzacji ze względu na swoje wyposażenie pozwala na prowadzenie działalności badawczej dla potrzeb przemysłu. Obszary naukowe, którymi można się zajmować to między innymi:

  • Automatyka przemysłowa oraz powiązania automatyki z informatyką. W kontekście ściśle automatyki dostępne w laboratorium sterowniki PLC Beckhoff pozwalają na budowanie prototypów sieci przemysłowych wraz ze wskazaniem na sposób sterowania nimi. Ponadto istnieje możliwość projektowania systemów monitorowania, diagnostyki i zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzanie procesem optymalizacji i eksploatacji systemów wykorzystywanych do produkcji. Dostępność różnego rodzaju robotów, w tym szczególnie robotów przemysłowych, daje możliwość wykonania testów zaprojektowanych rozwiązań w oparciu o sterowniki PLC oraz weryfikacji systemów bezpieczeństwa planowanych do wdrożenia w zakładach produkcyjnych.
  • Warto zwrócić uwagę również na dostępność w laboratorium sprzętu do prototypowania rozwiązań w automatyce budowlanej. Dotyczy to różne rodzaju sposobów na programowanie i modelowanie elementów Inteligentnego domu i nie tylko. Działania w tym zakresie są możliwe dzięki dostępności odpowiedniej infrastruktury. Obszar przemysłu dotyczący inteligentnego domu jest bardzo popularnym i pożądanym kierunkiem rozwoju nad wykorzystaniem istniejących technologii w połączeniu z elementami fizycznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na ogromny potencjał wdrożenia opracowywanych prototypów.
  • Kolejnym obszarem badawczym możliwym do prowadzenia w laboratorium są analizy efektów połączenia rozwiązań opartych o automatykę przemysłową wraz z automatyką budowlaną. Badania w tym obszarze mogą koncentrować się nad efektywnością połączenia obydwu obszarów badawczych. W rezultacie laboratorium daje możliwość tworzenia bardziej rozbudowanych systemów tj. systemy sterowania czy też wspomagania decyzji.
  • Ważnym elementem dla przemysły może okazać się również możliwość projektowania systemów infrastruktury krytycznej oraz systemów krytycznych bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Ze względu na możliwości i doświadczenie kadry pracowniczej obszar ten może być skutecznie rozwijany. Tematy bezpieczeństwa w przemyśle technicznym są szczególnie istotne. Laboratorium daje możliwość wykonywania badań w zakresie testowania systemów sterowania awaryjnego linii produkcyjnych z wykorzystaniem wcześniej wspomnianych sterowników PLC.
  • Istotnym w obecnych czasach jest aspekt ochrony środowiska. W laboratorium można byłoby prowadzić badania z zakresu szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa i monitorowania środowiska. W tym celu bazuje się na elementach Internetu Rzeczy, oprogramowaniu oraz doświadczeniu kadry pracowniczej. Przykładem takich rozwiązań mogą być systemy wodociągowe i kanalizacyjne. W ramach tego obszaru można również tworzyć systemy dla innych sektorów gospodarki.
  • Systemy informacyjne oraz pomiary w sieciach inteligentnych to kolejny obszar badawczy, którym może zajmować się laboratorium zaawansowanych technologii robotyzacji i automatyzacji w połączeniu z laboratorium fizycznym, które pozwoliłoby na wykonywanie pomiarów dokładnych. Wspomniane pomiary mogą dotyczyć diagnostyki stanu urządzeń oraz audytów istniejącej infrastruktury w oparciu o analizę sygnałów pomiarowych.

Jakie daje możliwości studentom?

Zajęcia z Programowalnych układów cyfrowych realizowane w KM303 przedstawiają możliwości realizacji układów i systemów cyfrowych przy wykorzystaniu programowalnych układów cyfrowych. Abiturienci kierunku Informatyka uzyskają kompetencje z zakresu narzędzi i metod projektowania układów cyfrowych, implementacji systemów cyfrowych w programowalnych strukturach logicznych oraz umiejętności wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania przy tworzeniu systemów cyfrowych. Dydaktyka z Zastosowania informatyki w automatyce i robotyce prowadzona w KM303, pokazuje zasady działania wybranych urządzeń automatyki, a także wybranych konstrukcji robotów oraz zależności łączące warstwę sterowania (informatyka) ze sprzętem (aspekty techniczne). Słuchacze kierunku Informatyka realizujący ten przedmiot pozyskają niezbędne umiejętności w zakresie programowania robotów oraz programowalnych sterowników logicznych. 

Dlaczego jest wyjątkowe?

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt pozwalający na zapoznanie się z technologiami programowania robotów oraz sterowników przemysłowych.

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Robotyzacji i Automatyzacji zlokalizowane w KM303 umożliwia zapoznanie się studentów z poszczególnymi rodzajami współczesnych robotów oraz z najnowszymi programowalnymi sterownikami logicznymi. Studenci kierunku Informatyka pozyskają umiejętności potrzebne do obsługi poszczególnych typów robotów oraz pracy z wykorzystaniem programowalnych sterowników logicznych. Realizując dydaktykę wykorzystującą wyposażenie laboratorium KM303 można prowadzić praktyczne przygotowanie do zawodu automatyka robotyka, inżyniera programowalnych układów cyfrowych oraz informatyka.

Opiekun:

mgr inż. Mateusz Liput – mliput@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content