BIP WSIiZ
Laboratorium Sztucznej Inteligencji

Laboratorium Sztucznej Inteligencji

Laboratorium Sztucznej Inteligencji prowadzi badania nad algorytmiką AI w zakresie inżynierii wiedzy oraz świadczy usługi w zakresie eksploracji danych Katedrom oraz Zakładom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz podmiotom zewnętrznym, w szczególności w systemie barterowym.

Dlaczego jest wyjątkowe?

Laboratorium Sztucznej Inteligencji jest jednym z najnowocześniejszych laboratoriów eksploracji danych niekompletnych oraz sprzecznych na planecie. 

 

Jakiego typu badania prowadzimy?

Specjalizujemy się w algorytmice AI – metodach reprezentujących oraz przetwarzających wiedzę w sposób symboliczny. Zarówno w nadzorowanym (indukcji klasyfikatorów oraz modeli regresyjnych) jak i nienadzorowanym (odkrywaniu wiedzy) uczeniu (maszynowym) programów komputerowych na przykładach. Rozwijamy metody wielostrategicznego modelowania wiedzy, jej arytmetyki oraz interrelacyjnej analizy zależności. 

W szczególności prowadzimy badania nad zbiorami, których elementy opisane są za pomocą niekompletnych deskryptorów. Brak pełnej informacji o obiektach świata rzeczywistego jest sytuacją typową. W naszych badaniach wliczamy tę niekompletność w schemat rozumowania. Obiekt może mieć niekompletny opis z różnych powodów. Przykładowo pewna część cech obiektu mogła zostać zarejestrowana w momencie obserwacji, ale została póżniej wymazana lub zaginęła. Mogła też nie zostać zarejestrowana z uwagi na nieistotność lub nieistotność względem konceptu, do którego obiekt należy. Dodatkowo, niezwykle często zdarza się, że obiekt należy do więcej niż jednego konceptu. Powstaje tu niepewność innego typu – czym w zasadzie jest ten obiekt? Przykładem jest sytuacja, w której dwóch lekarzy – na postawie identycznych symptomów – stawia różne diagnozy. Budujemy systemy ekspertowe pracujące w tego typu niepewnych środowiskach. Rozwijamy narzędzia ich indukcji oraz zgłębiamy istotę niepewności. 

Mamy duże doświadczenie w protokołach analizy danych naukowych. Prowadzimy ponadto badania nad algorytmami CI, w których wiedza jest reprezentowana numerycznie. Oraz robotyką, w szczególności nad pamięcią semantyczną robotów oraz odkrywaniem wiedzy ze strumieni danych sensorycznych.  

 

Jakie daje możliwości naukowcom?

Współpracy w publikacjach oraz badaniach naukowych.

  

Co oferuje firmom?

Rozwiązywanie różnorakich problemów biznesowych, produkcyjnych oraz szczególnych metodami uczenia maszynowego. Innymi słowy współpracę nauki z biznesem, w szczególności w grantach NCBiR.

 

Opiekun: mgr inż. Rafał Niemiec

Kontakt: rniemiec@wsiz.edu.pl

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content