Wykładowcy

Agata Gemzik-Salwach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, doktor nauk ekonomicznych, doświadczenie jako doradca ds. wdrożenia programów naprawczych w przedsiębiorstwach, członek Komitetu Inwestycyjnego w Funduszu Inwestycyjnym InnoFund, przygotowywała wyceny przedsiębiorstw oraz  teasery inwestycyjne dla spółek giełdowych.

WykładowcyWykładowcy

Grzegorz Mentel

(Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, doktor nauk ekonomicznych w specjalności: ekonometria, metody ilościowe na rynku kapitałowym, Profesor WSIiZ). Członek komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism, m.in.: Economics & Sociology, Journal of International Studies, Forecasting i in. Recenzent wielu czasopism wysokopunktowanych, pozycji książkowych, monografii habilitacyjnych oraz prac doktorskich.