Kurs: Giełda dla średniozaawansowanych

Program kursu Szkoły Giełdowej „Giełda dla średniozaawansowanych” realizowany jest realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 13 godzin. Do udziału w kursie zapraszamy absolwentów kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz innych zainteresowanych. Zajęcia obejmują m. in. zagadnienia związane z  instrumentami pochodnymi i certyfikatami Turbo, analizą fundamentalną oraz analizą techniczną (świece i ich rodzaje, formacje zmiany i kontynuacji, oscylatory i wskaźniki i teoria portfelową).Kurs: Giełda dla średniozaawansowanych

 

 

Program kursu Szkoły Giełdowej „Giełda dla średniozaawansowanych” realizowany jest realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 13 godzin. Do udziału w kursie zapraszamy absolwentów kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz innych zainteresowanych. Zajęcia obejmują m. in. zagadnienia związane z  instrumentami pochodnymi i certyfikatami Turbo, analizą fundamentalną oraz analizą techniczną (świece i ich rodzaje, formacje zmiany i kontynuacji, oscylatory i wskaźniki i teoria portfelową).

 

1. Instrumenty pochodne i certyfikaty Turbo (3 godziny), w tym m.in.:

 

 • Kontrakty terminowe
 • Opcje giełdowe
 • Certyfikaty Turbo

 

2. Funkcjonowanie Giełdy (2 godziny), w tym m.in.:

 

 • Zasady ustalania kursów w notowaniach jednolitych i ciągłych
 • Zlecenia w systemie UTP – rodzaje i zasady realizacji
 • Animator – rodzaje, funkcje i zasady działania
 • Nowe techniki handlu na rynkach kapitałowych

 

3. Wpływ otoczenia gospodarczego na Giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

 

 • Produkt krajowy brutto (PKB)
 • Cykl koniunkturalny
 • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
 • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
 • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
 • Koniunktura gospodarcza na świecie
 • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie

 

4. Analiza fundamentalna (3 godziny), w tym m.in.:

 

 • Trzy wybrane spółki, trzy różne branże – wycena fundamentalna
 • Otoczenie branżowe – charakterystyka
 • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
 • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału
 • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
 • Wycena porównawcza
 • Wycena spółki – analiza wrażliwości

 

5. Analiza techniczna (3 godziny), w tym m.in.:

 

 • Świece i ich rodzaje
 • Formacje zmiany i kontynuacji
 • Oscylatory i wskaźniki
 • Teoria portfelowa
Kurs: Giełda dla średniozaawansowanych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020