Koszty i zapisy

Koszt uczestnictwa wynosi:
•    “Podstawy inwestowania na giełdzie” – 370 zł
 •    “Giełda dla średniozaawansowanych” – 450 zł

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:
•    wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod poniższym adresem:

                  https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa-zapis/?city=RZE

•    wpłaty należnej kwoty na konto bankowe:

Fundacja GPW

Bank Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415

•    przesłanie kopii lub pliku z dowodem wpłaty na adres e-mailowy:

szkolagieldowa@wsiz.edu.pl

Na przelewie, w polu “Tytuł przelewu” prosimy koniecznie wpisać niepowtarzalny numer, który wygeneruje się podczas rejestracji.

 Rezygnacja z uczestnictwa

 W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie zostaną zwrócone.

Zmiana terminu zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat ośrodka powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. Fundacja GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu. Organizator nie pokrywa kosztów transportu, wyżywienia i noclegu.

 

Koszty i zapisy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020