Stypendia

Studenci WSIiZ otrzymali szansę na bezpłatne studia od władz uczelni na długo przed decyzją o równym traktowaniu studentów uczelni publicznych i niepublicznych w zakresie przyznawania środków na stypendia z budżetu państwa.

Stypendia

WSIiZ od początku swej działalności przyznawał z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Już w roku akademickim 2002/03 wprowadziliśmy finansowany z własnych środków System Bezpłatnych Miejsc. Obecnie program nosi nazwę „Bezpłatne studia dla najlepszych” i dedykowany jest dla studentów z I tury rekrutacji. W jego ramach najlepsi studenci mogą już na pierwszym semestrze studiów uczyć się bezpłatnie lub częściowo odpłatnie, otrzymując stypendia pokrywające 100 lub 50% czesnego. Po pierwszym semestrze nauki studenci mogą ubiegać się o stypendium Rektora lub udział w systemie wspierania najzdolniejszych studentów – School of Leaders. Dzięki temu młodzi, zdolni ludzie mogą pobierać bezpłatną naukę przez cały okres studiów. 

 

Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o liczbę i wysokość przyznawanych stypendiów. Obalamy mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazujemy, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców”. 

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

 

KONTAKT:

W razie pytań bądź niejasności związanych ze sprawami stypendialnymi, prosimy o kontakt z Sekcją ds. Świadczeń Studenckich.  

Stypendia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021