Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Bieżące informacje na temat działalności jednostki można znaleźć na profilu na Facebooku: www.facebook.com/bonwsiiz

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych zostało powołane mocą Zarządzenia Rektora WSIiZ Nr 26/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie koordynować i wykonywać działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego. Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

  • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
  • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni,
  • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych.

Z usług Biura może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych są:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów pracownikom Biura są objęte zasadą poufności. Do korzystania z wsparcia Biura zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane, pracownicy i studenci WSIiZ, mogą w godzinach dyżurów skontaktować się osobiście z pracownikami Biura albo indywidualnie ustalić termin spotkania telefonicznie (pod numerem 0 17 866 11 04) lub mailowo – dliskiewicz@wsiz.edu.pl.  

Kontakt Budynek Główny, pok. RA109 (windą z parteru) ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów

Dyżury:

Poniedziałek: 9.00-14.00
Wtorek: 8.30-09.30

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 13.00-17.00
Piątek: 9:00-13:00

Telefon: 17 866 11 04 (w godzinach dyżurów)

E-mail: bon@wsiz.edu.pl

Pracownicy Biura:

mgr Damian Liśkiewicz 

Martyna Franus

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020