Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Ubezpieczenie zdrowotne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r,. poz.1373 z późn. zm.) stanowi, że studenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Studenci mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów. Student, który nie ukończył 26 roku życia jest ubezpieczony z tytułu pracy rodziców. Student, który pozostaje w stosunku pracy jest ubezpieczony z tytułu pracy. Jeżeli student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, może go ubezpieczyć uczelnia. W ramach tego ubezpieczenia student korzysta z podstawowej opieki medycznej u „lekarza pierwszego kontaktu”. Zarząd NFZ, po rozpatrzeniu problemów dotyczących zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dla studentów oraz ubezpieczonych, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, postanowił przyjąć następujące zasady:

  • Studenci oraz ubezpieczeni, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, zobowiązani są do wypełnienia i zgłoszenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu.
  • Złożenie deklaracji uprawnia wyżej wymienione osoby do korzystania ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z właściwymi terytorialnie zasadami.

Ubezpieczenie NNW 
W roku akademickim 2019/2020 mamy dla studentów ofertę ubezpieczenia NNW; Dowodem zawarcia ubezpieczenia jest podpisanie odpowiedniego dokumentu oraz dokonanie jednorazowej wpłaty w Samorządzie Studenckim. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Mamy propozycję trzech wariantów ubezpieczenia i tylko od studenta zależy, który wariant wybierze. Wariant I 40zł – kwota ubezpieczenia 14 400zł Wariant II 50zł – kwota ubezpieczenia 18 000zł Wariant III 60zł- kwota ubezpieczenia 21 600zł Wszelkich dodatkowych informacji udziela Samorząd Studentów (pok. RA42, Rzeszów)

 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020