Program podwójnego dyplomu w Chinach

Dwa dyplomy na dwóch uczelniach w Polsce i Chinach w ciągu 4 lub 5 lat? Właśnie podpisaliśmy umowę z Anshan Normal University (ANU).

Wspólnie z Anshan Normal Univerity przygotowaliśmy dla Was dwa programy studyjne, które pozwolą otrzymać dyplom na wybranym kierunku w WSIiZ oraz dyplom z języka chińskiego w ANU.  

 • Program 2+2(2 lata w WSIiZ i 2 lata w ANU): skierowany głównie do studentów kierunku Filologia Angielska,  specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim, którzy interesują się językiem i kulturą chińską oraz posiadają Certyfikat językowy HSK lub zaliczyli egzamin wewnętrzny z języka chińskiego na poziomie min. 4., organizowanym na WSIiZ w czasie procesu rekrutacji na wyjazd.
 • Program 2+3(2 lata w WSIiZ i 3 lata w ANU): skierowany do studentów wszystkich kierunków, którzy nie znają języka chińskiego, ale interesują się kulturą chińską i językiem chińskim i chcieliby pogłębić wiedzę na ten temat (w tym modelu nie jest wymagana znajomość języka chińskiego).

 Oto najważniejsze zasady programów:

 • Ogólnie przedmioty w ANU nauczane są w języku chińskim.
 • Studenci kształcą się w WSIiZ przez pierwsze 2 lata na swoim kierunku, potem podejmują kształcenie w ANU (2 lub 3 lata w ANU w zależności od realizowanego Programu).
 • Studenci po 2 latach w WSIiZ i 2 lub 3 latach w ANU, po zaliczeniu egzaminów oraz napisaniu i obronie prac licencjackich uzyskują dyplom WSIiZ ze swojej dziedziny i dyplom ANU z chińskiego(łącznie 4 lub 5 lat nauki).
 • Koszty czesnego, zakwaterowania i inne studenci ponoszą we własnym zakresie.
 • Studenci WSIiZ w ANU uczą się języka chińskiego i kultury chińskiej od podstaw.
 • Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, ponieważ na początku pobytu i kształcenia w ANU prowadzący tłumaczą materiał (gramatykę i teksty) na język angielski.

Studenci zainteresowani wyjazdem powinni złożyć niżej wymienione dokumenty:

 • Formularz aplikacyjny (uzupełniony i podpisany; w języku angielskim);
 • Skan pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem);
 • Skan dwóch pierwszych, czystych stron paszportu (jeśli aplikant był w Chinach w przeszłości, należy dołączyć skan strony, na której znajduje się poprzednia wiza);
 • Zaświadczenie o statusie studenta WSIiZ;
 • Transkrypt ocen z ostatnich dwóch lat w WSIiZ – w grudniu student będzie mógł przedłożyć jedynie transkrypt z 1 roku, transkrypt z drugiego roku będzie musiał być złożony przed wyjazdem, po zaliczeniu przez studenta drugiego roku.

Oferta skierowana jest do studentów 2 roku, którzy będą podejmować studia w ANU w kolejnym roku akademickim. Dodatkowo uczestnicy Programu będą mieć zniżkę na czesne (50%) w WSIiZ.

Wybierz nowoczesne kształcenie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Już teraz sprawdź aktualną listę kierunków, oferowaną na studiach I i II stopnia.

Więcej informacji: dr Justyna Berniak – Woźny, mobile/WhatsApp: +48 509 913 170, mail: jberniak@wsiz.edu.pl

Program podwójnego dyplomu w Chinach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021