Oferta dodatkowa dla studentów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów opracowaliśmy bogatą ofertę dodatkowych szkoleń, warsztatów i spotkań biznesowych, które pozytywnie wpłyną na kształtowanie przyszłości zawodowej.

BEZPŁATNE WARSZTATY W RAMACH PAKIETU „CHCĘ WIĘCEJ!”

Nasi studenci już od 4 lat mogą korzystać z bogatej oferty dodatkowych, specjalistycznych warsztatów. Co ważne, warsztaty te prowadzone są zupełnie za darmo. Pakiet „Chcę więcej!” skierowany jest do wyróżniających się wynikami w nauce studentów studiów I stopnia. Na ofertę składa się 37 warsztatów, po 10 godzin każdy, co łącznie daje 370 godzin zajęć.

BEZPŁATNE SZKOLENIA, WARSZTATY I WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW 

Dzięki współpracy z firmami oraz przy wsparciu nauczycieli praktyków, jak najpełniej realizujemy proces dydaktyczny. Co roku organizowanych jest kilkadziesiąt bezpłatnych warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych, które pomagają studentom w rozwoju osobistym, a także podnoszą ich szanse na rynku pracy.

WYKŁADY OTWARTE

Otwieramy przed studentami możliwość uczęszczania na wykłady, których nie obejmuje ich program studiów.

W każdym semestrze oferujemy ok. 40-50 wykładów, które obejmują 700-800 godzin. Zaproponowana przez Uczelnię lista, daje studentom możliwość uczestnictwa w ciekawych wykładach, realizowanych na innych kierunkach studiów. Dzięki temu mają okazję do poszerzania horyzontów, co niezmiennie cieszy się sporym zainteresowaniem.

 • Semestr zimowy akad. 2018/19:  42 wykłady, 715 godzin zajęć
 • Semestr letni akad. 2018/19:  47 wykładów, 810 godzin zajęć

INICJATYWA „LOŻA BIZNESU”/„SALON PRACODAWCY”

Spotkania z ludźmi nauki i świata biznesu mają pozytywny wpływ na studentów. Co roku realizowanych jest kilkadziesiąt takich spotkań (przykładowo: zima 17/18 – 30; lato 17/18 – 39; zima 18/19 – 19).

„Loża biznesu”/ „Salon pracodawcy”, to cykliczne spotkania dedykowane studentom poszczególnych kierunków. Mają oni okazję poznać inspirujących ludzi z różnych branży, wymienić doświadczenia, poglądy, a także poszerzyć wiedzę o najnowszych trendach. To również szansa na poznanie rynku pracy od podszewki.

INICJATYWA „OTWARTE LABORATORIA DLA STUDENTÓW”

Praktyczne podejście do studiowania procentuje w przyszłości, dlatego oferujemy studentom możliwość uczestnictwa w dodatkowych warsztatach. Odbywają się one w specjalistycznych laboratoriach, z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Inicjatywa organizowana jest niezmiennie od kilku lat na kierunku Logistyka w Laboratorium Optymalizacji Procesów. Zajęcia odbywają się w każdym semestrze, po wcześniejszym ustaleniu harmonogramów i podaniu ich do wiadomości studentów.  Warsztaty prowadzone są w każdym semestrze. Odbywają się raz w tygodniu przez okres 15 tygodni i prowadzone są w blokach 2 lub 3 godzinnych.

Od nowego roku akademickiego inicjatywa zostanie poszerzona o kierunek Zarządzanie w ramach Laboratorium Finansowego.

BLOK ADAPTACYJNY DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW

Przygotowany specjalnie z myślą o studentach obcokrajowcach, którzy wybrali polskojęzyczną ścieżkę studiów. Od 3 lat organizowane są zajęcia adaptacyjne, które pomagają odnaleźć się w nowym środowisku.

 • we wrześniu (w trakcie kursu języka polskiego) – „W zgodzie z etykietą”, na których poruszane są zagadnienia dotyczące kultury studiowania, akademickiej umiejętności korzystania ze źródeł, praw i obowiązków studenta, infrastruktury Uczelni oraz organizacji procesu dydaktycznego,
 • w grudniu – „Na dobry początek”, na których omawiane są merytoryczne podstawy przedmiotów trudnych i kluczowych dla kierunku oraz słowniczki pojęć związanych z kierunkiem studiów.

BEZPŁATNE DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH „SYSTEMU DODATKOWYCH ZAJĘĆ”

W każdym semestrze część grup potrzebuje dodatkowych zajęć z wybranych przedmiotów, najczęściej  trudnych i kluczowych w toku studiów. Jeden wniosek to od 2 do 4h godzin zajęć dodanych do harmonogramu.

 • Prodziekani pozostają w stałym kontakcie z prowadzącymi zajęcia ćwiczeniowe
  i laboratoryjne. Jeśli w ocenie prowadzącego grupa nie radzi sobie zbyt dobrze, wtedy na jego wniosek prodziekan organizuje pod koniec semestru dodatkowe, bezpłatne zajęcia. Odbywają się jeszcze przed pierwszym terminem zaliczenia i zwiększają szanse na zdanie przedmiotu. Co semestr wpływa co najmniej kilka takich wniosków.
 • Prodziekani zajmują się również monitorowaniem statystyk ocen uzyskiwanych przez studentów po pierwszym terminie egzaminu/zaliczenia. Jeśli ponad 50% ocen będzie niedostatecznych, wtedy prodziekan organizuje dodatkowe zajęcia z przedmiotu. Odbywają się one przed terminem poprawkowym.

PAKIET „TERMINOWY STUDENT”

Inicjatywa skierowana do studentów, którzy zdali egzaminy i zaliczenia w I terminie.

To oferta premiowa, w której skład wchodzą m.in. bezpłatne wejścia do SPA w CTiR
w Kielnarowej, karnet do wykorzystania na siłowni, podwojenie limitu wypożyczeń książek, pierwszeństwo wyboru promotora, czy konsultacje ze specjalistami z Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Z pakietu korzysta ok. 30% studentów.

SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE

Co roku oferujemy studentom dodatkowe, odpłatne specjalności, np. Digital Marketing, Doskonalenie kompetencji menedżerskich KOMBI – Student, Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii, Sieci komputerowe – Cisco, Warsztaty biznesowe, Żywienie i rehabilitacja w sporcie.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU ZINTEGROWANEGO I „WSIiZ – PROGRAMUJEMY ROZWÓJ. ROZWIJAMY MOŻLIWOŚCI (STUDENCI Z ROCZNIKA 2018/2019)

BEZPŁATNE KURSY/SZKOLENIA/EGZAMINY (ŁĄCZNIE DLA 943 STUDENTÓW) 

 • Certyfikowane egzaminy TELC B1-B2 (dla 662 studentów)
 • Certyfikowane egzaminy Microsoft (dla 45 studentów)
 • Szkolenia wraz z certyfikowanymi egzaminami IATA – z zakresu lotnictwa (dla 104 studentów)
 • Szkolenie wraz z certyfikowanym egzaminem PNF – z zakresu fizjoterapii (dla 120 studentów)
 • Certyfikowane szkolenie Marketing cyfrowy z certyfikatem DIMAQ  (dla 30 studentów)

WIZYTY STUDYJNE (DLA 40 STUDENTÓW)

 • Międzynarodowy Port Lotniczy w Rzeszowie (RZE)
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (KRK)
 • Lotnisko im. Fryderyka Chopina – Warszawa Okęcie (WAW)

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW (ŁĄCZNIE DLA 70 STUDENTÓW)

 • z zakresu lotnictwa – linie lotnicze, porty lotnicze (dla 40 studentów)
 • z zakresu grafiki komputerowej – wprowadzenie do User-Experience i praktycznych aplikacji internetowych dla 15 studentów)
 • z zakresu analizy przepływu ruchu w Internecie (dla 15 studentów)

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU ZINTEGROWANEGO II „UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI” (STUDENCI Z ROCZNIKA 2019/2020)

Studenci każdego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia realizują w programie  3 dodatkowe przedmioty: Myślenie projektowe, Komunikacja w biznesie, Kreowanie koncepcji biznesowych.

BEZPŁATNE KURSY/SZKOLENIA/EGZAMINY (ŁĄCZNIE DLA 878 STUDENTÓW)

 • Certyfikowane egzaminy TELC B1-B2 (dla 283 studentów)
 • Szkolenia wraz z certyfikowanymi egzaminami IATA – z zakresu lotnictwa (dla 39 studentów)
 • Certyfikowane szkolenie Marketing cyfrowy z certyfikatem DIMAQ (dla 30 studentów)
 • Szkolenie Ms-Excel Wizualizacja danych (dla 15 studentów)
 • Szkolenie Power BI Desktop (dla 15 studentów)
 • Kurs trenera personalnego z certyfikatem (dla 16 studentów)
 • Warsztaty MS project (dla 150 studentów)
 • Akademia Symulacji i Analiz Logistycznych ASAL (dla 20 studentów)
 • Warsztaty: Asertywność w pracy (dla 40 studentów), Zarządzanie złością w pracy (dla 40 studentów), Szkoła trenerów (dla 20 studentów), Skuteczne szukanie pracy (dla 160 studentów), Technical/Aviation English (dla 50 studentów)
 • Kurs on-line technical English (słownictwo techniczne, związane z branżą lotniczą)

WIZYTY STUDYJNE (ŁĄCZNIE DLA 56 STUDENTÓW)

 • krajowy lider producentów suplementów diety i odżywek w Polsce (dla 16 studentów)
 • Międzynarodowy Port Lotniczy w Pradze – PRG (dla 40 studentów)

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW WYNIKAJĄCE Z PROJEKTÓW „PRACUJ I STUDIUJ – STUDIA DUALNE (STUDENCI Z ROCZNIKA 2019/2020)

Program obejmuje wszystkie kierunki studiów (Biznes turystyczny, Zarządzanie, Psychologia w zarządzaniu, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Informatyka):

 • min. 14 000 zł netto wynagrodzenia za staże dla każdego studenta w ciągu toku studiów.
 • Organizacja dni branżowych (spotkania z firmami) dla studentów – łącznie 14 spotkań.

KIERUNEK BIZNES TURYSTYCZNY (DLA 30 STUDENTÓW)

 • 50% niższe czesne

KIERUNEK ZARZĄDZANIE (DLA 20-35 STUDENTÓW)

 • Kurs Szkoły Giełdowej –  Podstawy inwestowania na giełdzie,
 • Kurs Szkoły Giełdowej – Giełda dla średnio zaawansowanych.

KIERUNEK GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA (DLA 20 STUDENTÓW)

 • Kurs + egzamin Adobe Dreamweaver
 • Kurs + egzamin Adobe Photoshop
 • Kurs + egzamin Adobe Illustrator
Oferta dodatkowa dla studentów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020