System Opieki Studenckiej

System Opieki Studenckiej (SOS) został stworzony w celu wspierania studentów ze Wschodu, wdrożenia ich w środowisko Uczelni, integracji z polskimi studentami oraz podniesienia kompetencji językowych.

W ramach Systemu Opieki Studenckiej funkcjonują:

1. Program „Buddy”

Studenci starszych roczników – „Opiekunowie” – pomagają studentom I roku studiów – „Podopiecznym” – w czasie ich procesu adaptacji. Do zadań opiekuna należy m.in. pomoc młodszym kolegom w załatwieniu formalności związanych z wyrobieniem ubezpieczenia, legalizacją pobytu na terytorium RP, otwarciem kont bankowych, a także informowanie o obowiązkach na uczelni i pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze studiowaniem. W trakcie roku akademickiego Opiekunowie składają raporty, na podstawie których ocenia się proces adaptacji nowych studentów oraz analizuje się najczęstsze problemy.

2. Opiekunowie prac dyplomowych

W ramach tego programu studenci starszych roczników pomagają studentom cudzoziemcom w koreckie językowej prac dyplomowych. Każde z powyższych działań jest absolutnie darmowe! Studenci pełniący funkcję Opiekunów w ramach Programu „Buddy” oraz Programu Samopomocy Studenckiej mogą otrzymywać nawet 50 pkt. do stypendium  za działalność na rzecz Uczelni uwzględniane do stypendium, a także, m.in. 3 bezpłatne wejścia do SPA w CTiR, karnet do korzystania z siłowni w CTiR, podwojenie limitu wypożyczeń książek w Bibliotece WSIiZ itd. (więcej informacji można znaleźć w Regulaminie SOS).

3. Poradnia Adaptacyjna

Na uczelni funkcjonuje Poradnia Adaptacyjna, w ramach której student może liczyć na rozmowę na wszelkie interesujące go tematy co tydzień we czwartki.

 

PRZYDATNE MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:

Regulamin SOS

1. Dla studentów I roku:

2. Ubezpieczenie zdrowotne:

3. Karta czasowego pobytu:

4. Cudzoziemiec w Polsce:

5. WAŻNE! Dla opiekunów z programu „Buddy”:

UWAGA: pierwszy raport należy składać wraz z kopiami umów podopiecznych z NFZ lub oświadczeniami w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

  • Terminy składania raportów:

I – do 30.11.2020 r. 

II – do 10.02.2021 r. 

III – do 30.04.2021 r. 

IV – do 10.06.2021 r. 

Raporty należy składać koordynatorowi SOS – Dmytro Shcherbak.

 

mgr Mykola Voronin

Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. Adaptacji Studentów ze Wschodu

E-mail: mvoronin@wsiz.edu.pl

Telefon: (17) 866 12 63

Konsultacje:  wtorki 11.00-12.00

pok. RA136

 

 

Dmytro Shcherbak

Koordynator Systemu Opieki Studenckiej

E-mail: dshcherbak@wsiz.edu.pl

Telefon: (17) 866 15 55

Konsultacje:  czwartki 10.00-12.00

Pokój RA7 / RA107

System Opieki Studenckiej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021