Rektorat

Sprawy studenckie, które kierowane są przez Dziekanów do Władz Uczelni, rozpatrywane są przez Rektora i Prorektorów, przy zachowaniu następującego podziału kompetencji:

W sprawach przeniesienia się na studia z innych uczelni, zmiany kierunku i innych studenckich: Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus – czwartki, w godz. 11.00 – 13.00 w Biurze Rektora p. 201.

W sprawach wyjątkowych, które pozostają poza kompetencjami Prorektorów przyjmuje: Rektor, dr Wergiliusz Gołąbek po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w Biurze Rektora, p. 201. Kontakt z Władzami Uczelni możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z asystentami:

  • Dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ – mgr Agnieszka Sieczek (17 866 11 65)
  • Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Prorektor ds. Nauki – Paulina Matuszewska (17 866 11 12)
  • Dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Prorektor ds. Nauczania – mgr Magdalena Gonet (17 866 14 29)

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu spraw i trybu ich rozpatrywania przez Władze Uczelni znajdują się w Regulaminie Studiów.  

Biuro Rektora 

Budynek Główny WSIiZ
II piętro
pokój RA201
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Kierownik Biura

mgr Agnieszka Sieczek
17 866 11 65

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 – 15:30

Telefony:
17 866 11 12
17 866 11 65    

Rektorat

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021