Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne

Zakupione zostanie (na zasadzie licencji bezterminowych) i wdrożone 4 rozwiązania informatyczne wspierające trzy kluczowe obszary zarządzania uczelnią: jakością kształcenia, zasobami i informacją, finansami.

  • Platforma Rozwoju Kompetencji (PRK) – to dedykowany produkt, który wesprze studentów w zarządzaniu ścieżką rozwoju kompetencji, istotnych z perspektywy przyszłego stanowiska pracy.
  • Mobilny System Ankiet Ewaluacyjnych – na urządzenia mobilne system obsługi ankiet ewaluacyjnych dot. zajęć z zachowaniem anonimowości studenta, umożliwiający generowanie ankiet, monitorowanie zwrotności, zbieranie danych, raportowanie i analitykę.
  • System zarządzania informacją Innowacyjna sala – dedykowany produkt współpracujący z istniejącym na uczelni systemem kart elektronicznych i umożliwiający bieżący monitoring wykorzystania sal dydaktycznych i laboratoriów uczelnianych w celu wsparcia logistyki procesu dydaktycznego, monitorowanie frekwencji studentów na zajęciach, zintegrowane zarządzanie informacją o procesie dydaktycznym wyświetlanie informacji np. o planach zajęć, odwołanych zajęciach i planowanych wydarzeniach na panelach RFID.
  • System zarządzania portfelem projektów – wspomagający kluczowe procesy w zarządzania projektami i portfelami: wybór portfela projektów, harmonogramowanie, przypisywanie zadań, monitorowanie realizacji i budżetów, raportowanie i analitykę, optymalizację alokacji zasobów do projektów.

 

Rozwiązania informatyczne

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021