Główne cele i założenia projektu

Główne cele i założenia projektu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „WSIiZ – Programujemy Rozwój. Rozwijamy Możliwości”   Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji wśród studentów poprzez uruchomienie nowych programów kształcenia, udziału studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, spotkaniach z pracodawcami), jak również podniesienie kompetencji kadry WSIiZ w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i umiejętności zarządczych. wartość dofinansowania projektu to 6 794 953,52 zł w tym ze środków Unii Europejskiej to 5 904 942,52 zł Wyzwania strategiczne projektu:

  • Rozwój umiędzynarodowienia poprzez rozszerzenie oferty studiów anglojęzycznych (dwie nowe specjalności anglojęzyczne: International Project Management i Digital Media);
  • Rozwój nowoczesnej oferty studiów polskojęzycznych poprzez modyfikację kierunków kształcenia; dla każdego wydziału zidentyfikowano nowe specjalności do uruchomienia w projekcie;
  • Wprowadzone zostaną także 3 przedmioty ogólnouczelniane, kreujące kompetencje przekrojowe (myślenie projektowe, komunikacja w biznesie, przedsiębiorczość innowacyjna), dla wszystkich kierunków I stopnia.
  • Wzrost innowacyjności nauczania (opracowanie nowych gier online i modyfikacja istniejących);
  • Program rozwoju kompetencji studentów (realizacja warsztatów, zajęć praktycznych, wizyt studyjnych);
  • System rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej, administracyjnej i kierowniczej;
  • Systemy IT wspierające zarządzania Uczelnią;
  • Restrukturyzacja obszaru współpracy z otoczeniem gospodarczym;
Główne cele i założenia projektu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021