Projekt OMNI- BE Aware STudent

Projekt “OMNI – BE Aware STudent” [OMNI-BEAST] jest rozszerzeniem projektów BEAST (Erasmus Plus) oraz DYLMIC (NAWA), realizowanych obecnie przez Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań kształtujących umiejętności kluczowe studentów z wykorzystaniem kanw modeli biznesowych, a także wspieranie kształtowania kariery zawodowej studentów.

Innowacyjność projektu jest przede wszystkim związana z kontynuacją realizacji wyzwania podjętego w ramach w/w projektów,  jakim jest budowanie świadomości studentów w zakresie celowego rozwoju i trafnego planowania kariery już w okresie studiów, a także dostosowywanie procesu kształcenia na uczelni do wymogów rynku pracy. W projekcie powstaną nowe, uzupełniające produkty, niezbędne do przygotowania zunifikowanego i kompleksowego podejścia w zakresie planowania ścieżek kształcenia.

Okres realizacji projektu: od 01/11/2020 do 28/02/2023 [aktualnie trwa proces podpisywania umowy o dofinansowanie z FRSE]
Budżet projektu: 300 tyś EUR

Projekt wdrażany w partnerstwie:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider – https://wsiz.edu.pl/
Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Włochy) – https://www.unibo.it/it
Militos Symvouleutiki A.E. (Grecja) – http://www.militos.org/en
Universidad De Sevilla (Hiszpania) – https://www.us.es
Instituto Politécnico De Portalegre (Portugalia) -https://www.ipportalegre.pt/pt

Najważniejsze rezultaty projektu:
– Program kursu/przedmiotu: „I’m a Startup – I, Student & Entrepreneur”,
– Job position/occupation Canvanizing Body of Knowledge (zbiór dobrych praktyk wspierających tworzenie kanw stanowisk pracy),
– Katalog kanw dla nowych kierunków i związanych z nimi zawodów,
– Katalog umiejętności kluczowych wraz z przewodnikami kształtowania tych umiejętności

Zespół wdrażający projekt:
dr Joanna Świętoniowska
dr inż. Jacek Jakieła
dr Joanna Wójcik

Projekt OMNI- BE Aware STudent

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021