Założenia projektu/ Project description

[PL]

Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu na kierunku Informatyka (i pokrewnych) „Model Biznesowy – Ty. Specjalista IT z PASJĄ” kształtujący umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych  oraz umiejętności wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej a także dostosowanie programów studiów do aktualnych wymagań rynku pracy do IV 2020r.

Uczestnicy: W projekcie uczestniczy 45 studentów kierunków związanych z informatyką, którzy wezmą udział w Międzynarodowej Szkole Letniej realizowanej w uczelniach partnerskich oraz 15 pracowników dydaktycznych, którzy uczestniczyć będą w Międzynarodowej Akademii Innowacyjnych Metod i Technik Kształcenia. Partnerzy opracują nowy kurs pt. „Model Biznesowy – TY specjalista IT z PASJĄ” oraz Katalog kanw kariery w branży IT. Przygotowane zostaną również inne materiały wspierające (podcasty, kursy e-learningowe, scenariusz wykorzystania klocków lego w zagadnieniach odpowiedzialności społecznej).

 

[EN]

The aim of the project is to improve the quality and suitability of knowledge and skills of Computer Science (and related) major students’ in 5 universities. This will be done by development, testing and implementation of innovative training on personal business model and abilities to use innovative ideas in career planning process.  What is more the universities curricula will be adjusted to meet the current labor market requirements by IV.2020.

Participants: The main participants of the project are 45 Computer Science students that will take part in International Summer Schools run by partner universities and 15 universities teaching staff members who will participate in International Academy of Innovative Educational Methods and Techniques. The seminars that will disseminate project results will be attended by 150 people including higher education sector (students, graduates, universities teaching staff members), government and self-government administration representatives, NGO, media and IT experts.

Założenia projektu/ Project description

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021