Rezultaty projektu / Project outputs

[PL]

W rezultacie realizacji projektu do oferty edukacyjnej uczelni wprowadzony zostanie nowy kurs pt. „Model Biznesowy – TY specjalista IT z PASJĄ”, który stanowić będzie bazę do dalszego rozwoju ich oferty edukacyjnej. Z wypracowanych rezultatów będą mogły skorzystać także inne uczelnie krajowe i zagraniczne spoza konsorcjum. Wprowadzenie nowego programu kształcenia (kursu „Model Biznesowy – TY. Specjalista IT z PASJĄ”) przełoży się na wzrost kompetencji z zakresu planowania ścieżki zawodowej zgodnej z modelowym opisem umiejętności na określonym stanowisku (Kanwa kariery) a co za tym idzie zwiększenie zatrudnialności u absolwentów studiów wyższych i przyszłych pracowników sektora IT.

 

Najważniejsze rezultaty projektu :

·       Kurs „Model Biznesowy – TY. Specjalista IT z PASJĄ”

·       Katalog kanw kariery w branży IT (IT Career Canvas)

·       Metodyka prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod: Design Thinking, Visual Thinking oraz  Storytelling

·       Podcasty i kursy e-learningowe

 

 

[EN]

As a result of project’s implementation universities educational offer will be extended by new innovative training course „Business Model – You, Passionate IT Professional” which will be the reference model for further development of curricula. All the project’s results may be used by the universities in Europe and all over the world.

 

The most important project’s results are the following:

·       The innovative training course „Business Model – You, Passionate IT Professional”

·       IT Career Canvas Catalogue

·       Methodology of conducting classes using the Design Thinking, Visual Thinking and Storytelling methods

·       Podcasts and e-learning courses

Rezultaty projektu / Project outputs

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021