Założenia projektu/ Project description

Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu adaptacji podejścia Business Model You (BMY) oraz Degign Your Life (DYL) do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej a także wypracowanie metodyki w zakresie procesu, technik i metod indywidualizacji ścieżek kształcenia i kariery zawodowej dla uczelni wyższych w tym obszarze do 30.09. 2021r.

Głównymi grupami docelowymi będą naukowcy realizujący prace w ramach projektu, kadra zarządzająca uczelni, studenci oraz pracownicy biur karier czy działów personalnych.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
• Zadanie 1 – Opracowanie Katalogu technik i metod indywidualizacji ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej
• Zadanie 2 – Adaptacja podejścia BMY oraz DYL do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej
• Zadanie 3 – Wypracowanie modelu odniesienia w zakresie indywidualizacji na podstawie dobrych praktyk
• Zadanie 4 – Upowszechnianie wyników projektu w środowisku naukowym (publikacja monografii naukowej podsumowującej przeprowadzone badania, udział w konferencjach naukowych, organizacja konferencji podsumowującej projekt w Rzeszowie)

Założenia projektu/ Project description

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021