Dotacja na zdalne nauczanie w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dotacja na zdalne nauczanie w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany ze środków związanych z przedsięwzięciem pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” (przedsięwzięcie ogłoszone Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”).

Wartość finansowania: 128 500,00 zł
Całkowita wartość zadania: 128 500,00 zł

  • W ramach projektu finansowane są następujące zadania:
    zakup licencji do oprogramowania/narzędzi wspierających proces kształcenia na odległość na WSIiZ,
  • opracowanie materiałów multimedialnych w postaci Skrzynki Narzędziowej e-Wykładowcy,
  • przygotowanie i nagranie filmów instruktażowych dotyczących platformy Moodle wspierających dydaktyków,
  • szkolenia dla kadry w zakresie wykorzystania opracowanych materiałów i narzędzi wraz z indywidualnymi konsultacjami,
  • zakup oprogramowania umożliwiającego wirtualizację laboratoriów specjalistycznych.
Dotacja na zdalne nauczanie w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021