Rezultaty projektu / Project outputs

Najważniejsze rezultaty projektu  to:
• Gamification Body of Knowledge
• Good practice – an example of a gamified course
• Pomocnik wykładowcy – Lecturer’s toolbox

Dzięki opracowaniu założonych rezultatów nastąpi uzupełnienie zbioru posiadanych narzędzi i metod dydaktycznych o odpowiednio dobrane i dostosowane do potrzeb studentów i dydaktyków nowe, innowacyjne metody i techniki, służące podniesieniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, a co za tym idzie również ich motywacji i zaangażowania, co przełoży się ostatecznie na wzrost jakości kształcenia na uczelniach.
Rezultaty projektu będą dostępne w języku angielskim oraz zostaną udostępnione jako Otwarte Zasoby Edukacyjne, co rozszerzy zasięg oddziaływania projektu i wykorzystania jego efektów.

 

Rezultaty projektu / Project outputs

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021