Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa do 31 lipca!

Studia II stopnia

Healthcare Management

Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Management

Forma: stacjonarne /Czas trwania: 4 semestry
Healthcare Management

W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości służby zdrowia, kluczowe jest, aby specjaliści posiadali głęboką znajomość złożonej interakcji pomiędzy dostarczaniem opieki zdrowotnej a praktykami biznesowymi. Taka wiedza umożliwia jednostkom skuteczne poruszanie się w systemach opieki zdrowotnej, optymalizację zasobów, poprawę opieki nad pacjentem  oraz zwiększenie efektywności operacyjnej w organizacjach opieki zdrowotnej.

Trendy i potrzeby rynku – Healthcare Management

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia, przygotowują do pełnienia stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych wszystkich typów oraz jednostkach administracji publicznej, których zadaniem jest opieka zdrowotna.
Healthcare Management

EKSPERCI POSZUKIWANI

Zarządzanie w ochronie zdrowia zostało stworzone, aby wyposażyć profesjonalistów medycznych, administratorów, decydentów politycznych, przedsiębiorców oraz pielęgniarki w cenne umiejętności i wiedzę do radzenia sobie ze złożonymi systemami opieki zdrowotnej, optymalizowania zasobów oraz poprawy opieki pacjentów.
Healthcare Management

PODEJŚCIE PRAKTYCZNE

Program studiów oferuje unikalne podejście do nauki-wykorzystując analizę prawdziwych przypadków, skutecznie przygotowując studentów do stawiania czoła różnorodnym wyzwaniom. Podczas studiów wykorzystywane są rzeczywiste zagadnienia w sektorze opieki zdrowotnej, co zapewnia studentom wyposażenie w niezbędne umiejętności i wiedzę, aby poradzić sobie na wymagającym rynku pracy.
Healthcare Management

DOSKONAŁE MOŻLIWOŚCI PRACY

Absolwenci studiów z zakresu Zarządzania w ochronie zdrowia mogą liczyć na konkurencyjne wynagrodzenie i stabilność zawodową, odzwierciedlającą duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej branży.
why study IBM at UITM

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w ochronie zdrowia we WSIiZ?

01

Doskonały Program

Studia z zakresu Zarządzania w ochronie zdrowia oferują Ci znaczną przewagę, ponieważ wyposażają studentów w praktyczne umiejętności, które są bardzo cenione przez pracodawców. Rozwiązanie to pomoże Ci szybko rozwinąć ścieżkę swojej kariery a dodatkowo zapewni Ci stały dostęp do zmieniających się technologii co ułatwia adaptację na rynku pracy.
02

Miej realny wpływ na społeczeństwo

Dzięki tym studiom zyskasz możliwość wywierania znaczącego wpływ na system opieki zdrowotnej, dobro pacjentów oraz całej społeczności medycznej. Ponadto możesz mieć realny wpływ na poprawę sytuacji w sektorze zdrowia.
03

Dyplom WSIiZ uznawany na całym świecie

Dyplom ze WSIiZ jest uznawany na całym świecie. Po ukończeniu studiów z Zarządzania w ochronie zdrowia możesz  rozpocząć karierę zawodową w dowolnie wybranym kraju na świecie. Program ten daje Ci realną szansę pracy w różnorodnym środowisku.
04

Rozwój Osobisty i Zawodowy

Studia te zapewnią Ci możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Program studiów obejmuje doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie zdolności przywódczych oraz pogłębianie zrozumienia systemów opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej.

Przykładowe zajęcia

subject on IBM programme
 • Wstęp do Zarządzania Opieką Zdrowotną
 • Teorie podejmowania decyzji dla menedżerów
 • Zarządzanie operacyjne w systemach opieki zdrowotnej
 • Strategiczne zarządzanie w opiece zdrowotnej
 • Zarządzanie zmianami i ryzykiem w opiece zdrowotnej
 • Analiza symulacyjna procesów opieki zdrowotnej – gra decyzyjna
 • Zachowanie równowagi między prawami pacjenta a interesami szpitala
 • Budowanie zespołu w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Kwestie społeczne, polityczne i etyczne w opiece zdrowotnej
 • Myślenie projektowe w zarządzaniu innowacjami
job opportunities IBM

Odkryj perspektywy zawodowe:

 • Administrator opieki zdrowotnej
 • Administrator opieki zdrowotnej
 • Menedżer usług zdrowotnych
 • Administrator szpitala
 • Konsultant ds. opieki zdrowotnej
 • Analityk polityki zdrowotnej
 • Menedżer informacji zdrowotnej
 • Koordynator programu zdrowotnego
 • Specjalista ds. promocji zdrowia
 • Menedżer finansów w opiece zdrowotnej
 • Specjalista ds. poprawy jakości opieki zdrowotnej
Healthcare Management:
Forma: stacjonarna / Czas trwania: 4 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC
1320 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA
listopad 2024
IBM student
Healthcare Management

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Healthcare Management
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Healthcare Management
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł**) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* Absolwenci WSIiZ są zwolnieni z opłaty wpisowego.
** W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

Healthcare Management
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Healthcare Management
Skip to content