Grafika komputerowa w mediach

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Grafika komputerowa w mediach dedykowana jest absolwentom kierunków i specjalności artystycznych, związanych z grafiką i grafiką komputerową, projektowaniem dla celów reklamy i mediów, komunikacją wizualną oraz absolwentom innych kierunków studiów, którzy pragną rozwijać swój talent.

PARTNERZY KIERUNKU

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Przygotowanie do solidnej pracy koncepcyjnej;
 • Możliwość tworzenia nietuzinkowych projektów;
 • Umiejętność pracy zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;

ZAJĘCIA

W ramach kształcenia specjalnościowego, w programie przewidziano blok 6 przedmiotów specjalnościowych:

 • Warsztat kreatywny;
 • Digital painting;
 • Projektowanie prezentacji;
 • Wizualizacja danych i infografika;
 • Grafika reklamowa;
 • Multimedia w Internecie;

Przewidziano także przedmioty do wyboru, m.in.:

 • komunikację wizualną;
 • fotografię reklamową.

ROZWÓJ

Kształcimy modułowo! Co to oznacza?

W ciągu 2 lat studiów studenci realizują projekt związany ze specjalnością podczas czterech kolejnych semestrów, na czterech kolejnych przedmiotach:

 • warsztacie kreatywnym;
 • wizualizacji danych i infografice;
 • grafice reklamowej;
 • multimediach w Internecie.

Efektem tak zorganizowanej pracy jest realizacja dużego projektu w zakresie tworzenia grafiki komputerowej. Wykorzystuje etapy takie jak:

 • konceptualizacja;
 • planowanie i obróbka;
 • przygotowania do upowszechnienia.

Projekt ten może być jednym z elementów pracy dyplomowej lub częścią portfolio.

ZOBACZ PRACE NASZYCH STUDENTÓW

 • Studio TV;
 • Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Przetwarzania Obrazu;
 • Laboratorium Fotograficznego;
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki.

20.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

O wyniku rekrutacji dowiesz się w ciągu kilku dni.

Witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Do zobaczenia na zajęciach!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Jako absolwentem grafiki komputerowej w mediach możesz zostać:

 • specjalistą ds. marketingu;
 • specjalistą ds. marketingu internetowego;
 • specjalistą ds. promocji;
 • specjalistą ds. public relations;
 • grafikiem komputerowym;
 • copywriterem;
 • dziennikarzem;
 • redaktorem;
 • rzecznikiem prasowym lub pracownikiem biura prasowego;
 • specjalistą ds. polityki informacyjnej;
 • analitykiem rynku mediów;
 • analitykiem wizerunku medialnego;
 • badaczem mediów i komunikacji.

Studia o profilu ogólnoakademickim przygotują Cię również do pracy naukowej w charakterze:

 • badacza;
 • nauczyciela akademickiego.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Stale wzrasta zapotrzebowanie tzw. zawody internetowe. Obecnie pracodawcy poszukują osób w kluczowych dla tej branży obszarach takich jak: projektowanie i wdrażanie kampanii, prowadzenie badań marketingowych, pozycjonowanie stron i serwisów internetowych, e-PR, współpraca z internautami.

Stąd zawody z wiązane z kreatywnym pisaniem, public relations czy grafiką komputerową są uważane za przyszłościowe. Absolwenci z takim wykształceniem mogą z powodzeniem pracować na samodzielnych stanowiskach jako np. specjaliści od marketingu internetowego, ale również mogą być członkami zespołu, np. w dziale marketingu, sprzedaży lub PR.

Co roku Biuro Karier WSIiZ dysponuje setkami ofert pracy dla grafików komputerowych, specjalistów ds. e-marketingu i specjalistów komunikacji marketingowej.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020