Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

KOLEGIUM: Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Kierunek dla artystów i badaczy, marketingowców i dziennikarzy, wykładowców i analityków rynku mediów oraz dyskursu medialnego.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek wymarzony dla tych z Was, którzy interesują się nowymi i starymi mediami, multimediami, komunikacją, reklamą i public relations czy grafiką komputerową.

Doskonale przygotowuje zarówno do podjęcia pracy w branży medialnej, kreatywnej lub internetowej, jak i dalszego kształcenia w ramach studiów doktoranckich w zakresie nauk o mediach lub innych nauk społecznych.

Studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają profil ogólnoakademicki, co oznacza, że skoncentrowane są na rozwijaniu umiejętności analitycznych, pracy w zespole i samodzielnego przetwarzania informacji. Nasi studenci nie tylko uczą się, ale też prowadzą z nami badania naukowe  (np. #BezSieci) i publikują artykuły w uznanych czasopismach medioznawczych.

W ramach kierunku działa także Koło Naukowe Nowe Media, laureat wielu kwartalnych nagród Rektora za najprężniej działające koło naukowe w WSIiZ.

Na tym kierunku możesz:

 • nabrać doświadczenia, udzielając się w mediach studenckich – Intro Media;
 • skorzystać ze specjalnego systemu nauczania języków obcych
 • skorzystać z programu MASTER
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

PARTNERZY KIERUNKU

Jesteśmy w ciągłym kontakcie ze światem biznesu oraz innymi ośrodkami naukowymi. Partnerami strategicznymi kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, wspierającymi nas w ciągłym doskonaleniu programu kształcenia, są:

Co w programie − wybrane przedmioty 

Z uwagi na interdyscyplinarność, studia dają szansę na pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych na studiach I stopnia nie tylko na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ale i innych kierunkach społecznych i humanistycznych. Wśród przedmiotów w programie znajdują się:

 • Analityka internetowa i badania User Experience
 • Multimedia w Internecie
 • Analiza dyskursu medialnego
 • Analiza zawartości mediów
 • Media a komunikacja międzykulturowa
 • Psychologia społeczna
 • Media i polityka

Laboratoria, z których będziesz korzystać

 • intro.media – Rzeszowski Portal Informacyjny.
  Nasi studenci tworzą Rzeszowski Portal Informacyjny intro.media – Grupę Medialną, w której skład wchodzi radio internetowe – Intro Radio, Telewizja Internetowa – Intro TV, Magazyn internetowy – Intro Magazyn doskonaląc swój warsztat medialny. Zobacz ich prace na www.intro.media.
 • Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej (badania z wykorzystaniem eyetrackera) – to laboratorium wyposażone w urządzenie Eyetracker. Służy ono m.in. do badania odbioru komunikatów reklamowych i medialnych czy analiz funkcjonalności stron internetowych za pośrednictwem śledzenia ruchów gałek ocznych.

Jakość kształcenia

Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 czerwca 2018 r. kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymał ponownie pozytywną ocenę jakości kształcenia, spełniając „W PEŁNI” wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia kierunku DiKS na studiach I i II stopnia.

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ zajęło 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych w krajuw Rankingu Perspektyw 2018. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ jest także najlepszym wśród uczelni z Podkarpacia.

Dlaczego warto studiować Dziennikarstwo i komunikację społeczną?

Po pierwsze, infrastruktura informatyczna WSIiZ zapewni Ci doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem grafiki i multimediów, a także pracy w mediach internetowych oraz w środowisku programów służących do analizy danych w badaniach naukowych.

Po drugie, zajęcia prowadzone są przez praktyków cieszących się dużym autorytetem w dziedzinie mediów oraz badaczy zajmujących się na co dzień badaniami mediów i ich wpływu na człowieka i społeczeństwo. Wiedzę i umiejętności praktyczne przekazują naszym studentom dziennikarze, graficy, fotoreporterzy i marketingowcy.

Po trzecie, w ramach programu nauczania na tym kierunku wykładowcy WSIiZ przygotują Cię do pracy przede wszystkim w nowoczesnych agencjach i mediach elektronicznych, jednak otrzymasz także solidną dawkę wiedzy i umiejętności przydatnych w redakcjach mediów tradycyjnych, a także w działach marketingu, promocji i komunikacji każdej nowoczesnej firmy.

Po czwarte, po zakończeniu edukacji, umiesz przeprowadzić badania mediów i analizy przekazów medialnych, w tym wizerunku medialnego osób czy instytucji. Możesz pracować na uczelni oraz w instytucjach zajmujących się analizą wizerunku, analizą rynku czy monitoringiem mediów.

Przede wszystkim jednak osiągniesz samodzielność w swoich działaniach. Pogłębisz również umiejętności zdobyte podczas studiów licencjackich.

Kontynuacja kształcenia

Absolwentom studiów magisterskich oferujemy seminaria doktoranckie z zakresu nauk o mediach.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ w zakresie Marketingu internetowego, Grafiki komputerowej, Wzornictwa przemysłowego i druku 3D.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym,
 • studenci kierunków medycznych (m.in. Kosmetologia) mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) lub lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

Absolwenci tego kierunku są świetnie przygotowani do podjęcia pracy w mediach internetowych i tradycyjnych, w agencjach interaktywnych, reklamowych i public relations, instytucjach monitorujących media oraz realizujących badania rynku mediów oraz jako specjalista w każdej firmie czy instytucji. Studia o profilu ogólnoakademickim przygotowują również do pracy naukowej w charakterze badacza i nauczyciela akademickiego.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • specjalistą ds. marketingu,
 • specjalistą ds. marketingu internetowego,
 • specjalistą ds. promocji,
 • specjalistą ds. public relations,
 • grafikiem komputerowym,
 • copywriterem,
 • dziennikarzem,
 • redaktorem
 • rzecznikiem prasowym lub pracownikiem biura prasowego,
 • specjalistą ds. polityki informacyjnej,
 • analitykiem rynku mediów,
 • analitykiem wizerunku medialnego,
 • badaczem mediów i komunikacji.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Stale wzrasta zapotrzebowanie tzw. zawody internetowe. Obecnie pracodawcy poszukują osób w kluczowych dla tej branży obszarach takich jak: projektowanie i wdrażanie kampanii, prowadzenie badań marketingowych, pozycjonowanie stron i serwisów internetowych, e-PR, współpraca z internautami.

 

Stąd zawody z wiązane z kreatywnym pisaniem, public relations czy grafiką komputerową są uważane za przyszłościowe. Absolwenci z takim wykształceniem mogą z powodzeniem pracować na samodzielnych stanowiskach jako np. specjaliści od marketingu internetowego, ale również mogą być członkami zespołu, np. w dziale marketingu, sprzedaży lub PR.

Co roku Biuro Karier WSIiZ dysponuje setkami ofert pracy dla grafików komputerowych, specjalistów ds. e-marketingu i specjalistów komunikacji marketingowej.

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana  od 1. semestru studiów)

Grafika komputerowa w mediach

Specjalności

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do 30 września 2019 roku.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020