Cyberbezpieczeństwo

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku INFORMATYKA.

W cyberprzestrzeni funkcjonują już niemal wszystkie podmioty gospodarcze. Cyberbezpieczeństwo we WSIiZ to odpowiedź na współczesne wyzwania, związane z zapewnieniem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni.

CO DADZĄ CI STUDIA

Rozwinięcie umiejętności związanych z:

 • Bezpieczeństwem informacji;
 • Aspektami socjologicznymi;
 • Prawnymi;
 • Technicznymi środkami bezpieczeństwa;
 • Rozwiązywaniem problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz systemów informatycznych;
 • Monitorowaniem bezpieczeństwa systemów i sieci;
 • Reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa;
 • Prowadzeniem audytów i tworzeniem polityk bezpieczeństwa.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00.

W programie studiów m.in.:

 • uwierzytelnienie, autoryzacja i podpis cyfrowy;
 • socjologiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa;
 • programowe i techniczne środki bezpieczeństwa;
 • wirtualizacja zasobów i obliczenia rozproszone;
 • audyt bezpieczeństwa i monitorowanie systemów informacyjnych;
 • polityki bezpieczeństwa projektowania i wdrożenia;
 • w ramach przedmiotów realizowanych na specjalności prowadzone będą kursy Cisco CCNA;
 • security oraz CCNA Cybersecurity Operations.

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Uczelnia realizuje projekt „Uczelnia przyszłości”, w ramach którego:

 • program studiów wzbogacono o przedmioty specjalnościowe, bezpośrednio związane z przygotowaniem do przyszłego zawodu;
 • będziesz mógł korzystać z najnowszego oprogramowania i sprzętu laboratoryjnego;

Program specjalności przygotuje Cię do certyfikowanych egzaminów:

 • CCNA Security;
 • CCNA Cybersecurity Operations;
 • CompTIA Security+;
 • GIAC Security Essential (GSEC).

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Jako absolwent cyberbezpieczeństwa możesz rozpocząć pracę w :

 • firmach;
 • jednostkach samorządowych;
 • instytucjach państwowych;
 • jednostkach ochrony zdrowia, w charakterze:

– administratora bezpieczeństwa informacji;

– inżyniera systemów bezpieczeństwa;

– analityka bezpieczeństwa.

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy –  zarówno przez firmy prywatne, jak i przez instytucje państwowe. Aktualnie rynek pracy pełen jest tego typu ofert, gdyż spora część firm poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewnią bezpieczeństwo przetwarzanych przez nie danych. Dodatkową zaletą dla takich specjalistów są atrakcyjne zarobki sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Mówi dr inż. Janusz Kolbusz, prodziekan Kolegium Informatyki Stosowanej ds. kierunku: informatyka.

Od wielu lat współpracujemy z WSIiZ w Rzeszowie w zakresie naboru specjalistów IT. Potwierdzam gotowość do zatrudnienia absolwentów WSIiZ specjalności Cyberbezpieczeństwo w Biurze Teleinformatyki CBA – po pozytywnym zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
– Mówi Dyrektor Biura ds. Teleinformatyki CBA z Warszawy.

Dodatkowo, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego również potwierdza zapotrzebowanie na absolwentów specjalności cyberbezpieczeństwo i prowadzi rekrutacje swoich pracowników za pośrednictwem Biura Karier WSIiZ.

 • Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi (w tym sprzęt dla niepełnosprawnych),
 • Laboratorium Technik Odzyskiwania Danych,
 • Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych,
 • Laboratorium Technologii Bezprzewodowych,
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych,
 • Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki,
 • Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Wirtualnej Rzeczywistości,
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki,
 • Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego,
 • Laboratorium Inżynierii Oprogramowania,
 • Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych,
 • Laboratorium Fizyki, Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego,
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej,
 • Laboratorium Diagnostyki Obrazów (Inteligentne Systemy Informacyjne).

20.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) lub prześlij skan na adres mailowy: rekrutacja@wsiz.edu.pl.

31.03.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Do zobaczenia na zajęciach!

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020