Programowanie

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku INFORMATYKA.

Programowanie wprowadzi Cię w aktualnie stosowane techniki i języki programowania. Wybór tej specjalności to odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie programowania.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Dostęp do legalnego oprogramowania i technologii Microsoft, Oracle, Google;
 • Zajęcia specjalnościowe, prowadzone przez praktyków i inżynierów IT;
 • Wprowadzenie w tajniki programowania;
 • Zapoznanie ze środowiskami i narzędziami programowania;

ZAJĘCIA

Obejmują zagadnienia:

 • Teorii kompilacji;
 • Syntaktyki i semantyki języków programowania;
 • Programowanie na poziomie systemu operacyjnego;
 • Tworzenie rozbudowanych aplikacji biznesowych;
 • Techniki programistyczne;
 • Programowanie obiektowe;

Możesz również wybierać spośród przedmiotów dodatkowych, takich jak:

 • Przechowywanie i przetwarzanie danych;
 • Administrowanie systemami baz danych;
 • Eksploracja danych;
 • Modelowanie i analiza procesów biznesowych;
 • Zarządzanie projektami informatycznymi;

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Jako absolwent tej specjalności wybierz rozwój zawodowy w roli:

 • Programisty;
 • Testera oprogramowań;
 • Projektanta systemów IT;
 • Kierownika zespołu programistów;
 • Analityka systemowego;
 • Konsultanta;
 • Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi (w tym sprzęt dla niepełnosprawnych),
 • Laboratorium Technik Odzyskiwania Danych,
 • Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych,
 • Laboratorium Technologii Bezprzewodowych,
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych,
 • Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki,
 • Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Wirtualnej Rzeczywistości,
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki,
 • Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego,
 • Laboratorium Inżynierii Oprogramowania,
 • Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych,
 • Laboratorium Fizyki, Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego,
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej,
 • Laboratorium Diagnostyki Obrazów (Inteligentne Systemy Informacyjne).

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Wraz z dynamicznym rozwojem innowacyjnych technologii, na rynku pracy IT wciąż wzrasta zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z roku na rok generują się nowe miejsca pracy w obszarze IT, obejmujące głównie stanowiska programistyczne. Zarobki programistów w 2018 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyły się znacznie bardziej niż w innych branżach gospodarki. W 2018 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zarobki początkujących programistów wzrosły aż o 9 proc.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020