Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Interesujesz się grafiką komputerową, lubisz tworzyć i jesteś kreatywny? Wybierz Grafikę komputerową i produkcję multimedialną we WSiiZ – studia, które pozwolą w pełni rozwinąć Twój potencjał.

PARTNERZY KIERUNKU

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Rozwój osobowości i poszerzenie horyzontów, poprzez realizowanie przedmiotów ogólnoakademickich;
 • Możliwość zdobywania wiedzy od osób czynnie pracujących w branży;

Ponadto rozwiniesz umiejętności:

 • reżyserowania małych form multimedialnych – artystycznych i marketingowych;
 • kręcenia reklam;
 • sprzedaży towarów i usług w sieci;
 • projektowania materiałów marketingowych;

Na tym kierunku możesz:

 • Wyjechać na studia w ramach programu Erasmus
 • Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauczania języków obcych
 • Skorzystać z programu MASTER
 • Zdobyć certyfikaty warte 5 000 zł

ZAJĘCIA

Prowadzone przez doświadczonych praktyków i przedstawicieli partnerów kierunku, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem graficznym, grafiką multimedialną i brandingiem.

 • Pozwolą Ci zdobyć wartościowe umiejętności praktyczne;
 • Rozwiną Twoją wyobraźnię przestrzenną i graficzną
 • Zwiększą umiejętność posługiwania się narzędziami niezbędnymi w tworzeniu projektów graficznych i ich wizualizacji;

TO NAS WYRÓŻNIA

 • Praktyczne zajęcia – kształcenie opiera się o zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe, w ramach których zapewniamy Ci ciągły i intensywny kontakt z prowadzącym, realizując projekty w formie korekt indywidualnych.
 • Bliskość biznesu – projekty realizowane na zajęciach często wynikają z potrzeb biznesowych naszych partnerów – są to projekty wykonywane „nie do szuflady”, ale po to, aby mogły ujrzeć światło dzienne.
 • Zaawansowane oprogramowanie i profesjonalny sprzęt – podczas zajęć będziesz pracował w laboratoriach wyposażonych w profesjonalny sprzęt i zaawansowane oprogramowanie. W kontekście projektowania graficznego wykorzystujemy oprogramowanie Adobe, zaś w kontekście grafiki trójwymiarowej software Autodesk i Blender. Projektanci gier dodatkowo pracują na silnikach graficznych Unity3d i Unreal. Do dyspozycji oddajemy studio fotograficzne oraz telewizyjne, drukarki 3d, zaawansowane skanery 3d, drony, kamery 360 i … klocki LEGO.
 • Kadra, która projektuje – nasi wykładowcy są praktykami, a każdy z nich jest czynnym projektantem, co sprawia, że kształcenie jest dopasowane do oczekiwań rynku. Jak w prawdziwym biznesie – nie ma tutaj miejsca na pomyłki.
 • Pokaż swoją twórczość – w ramach studiów organizowane są liczne wystawy prac studentów. Corocznie wybieramy 30 najlepszych prac powstałych na zajęciach w ramach Przeglądu Prac DEADLINE – skorzystaj z niezwykłej okazji zaprezentowania swojej twórczości w przestrzeni publicznej.
 • Tutoring – Masz apetyt na więcej? Dla ambitnych przygotowaliśmy program tutoringu, który daje możliwość indywidualnej pracy poza zajęciami, z wybranym przez Ciebie prowadzącym. Zyskujesz nieocenione wsparcie w zakresie własnych projektów, udziału w konkursach, czy też planowania ścieżki kariery. Pracuj nad sobą, a osiągniesz więcej!

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

W ramach studiowania na kierunku GKiPM, masz możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i certyfikatów. Są to:

 • DIMAQ – Digital Marketing Qualification, potwierdzające umiejętności z zakresu marketingu cyfrowego
 • Certyfikaty językowe,
 • przygotowanie do egzaminów certyfikujących Adobe.

ZOBACZ PRACE NASZYCH STUDENTÓW

 • Studio TV;
 • Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Przetwarzania Obrazu;
 • Laboratorium Fotograficznego;
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki.

Prace graficzne studentów

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Na rynku pracy jest wiele ofert dla specjalistów z zakresu grafiki komputerowej, zwłaszcza z obszaru grafiki 3D. Profesjonaliści specjalizujący się w grafice komputerowej, tworzeniu stron internetowych i ich elementów, infografikach czy elementach graficznych aplikacji mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą uzyskaniem tytułu licencjata. Dyplom pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Grafika stanie się Twoim żywiołem, motorem do ciągłego rozwoju i przestrzenią, w której będziesz realizował swoje pasje. Umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwolą Ci spełniać się w pracy jako:

 • grafik komputerowy (graphic designer);
 • reżyser form multimedialnych;
 • webdesigner;
 • projektant systemów identyfikacji wizualnej;
 • specjalista ds. technik multimedialnych, projektowania i wdrażania systemów zarządzania informacją;
 • screen designer;
 • grafik e-commerce;
 • montażysta dźwięku i obrazu;
 • członek zespołu kreatywnego
 • freelancer, realizujący projekty dla własnych klientów.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Rynek usług graficznych dynamicznie się zmienia i wykazuje tendencje wzrostowe. Zapotrzebowanie na usługi graficzne wciąż rośnie.

Na rynku pracy jest wiele ofert dla specjalistów z zakresu grafiki komputerowej, zwłaszcza z obszaru grafiki 3D. Profesjonaliści specjalizujący się w grafice komputerowej, tworzeniu stron internetowych i ich elementów, infografikach czy elementach graficznych aplikacji mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy.

Duże zapotrzebowanie na usługi grafików mają firmy działające w obszarze social media, a także agencje marketingowe i PR realizujące kampanie komunikacyjne skierowane do reprezentantów młodego pokolenia.

Już od kilku lat agencja zatrudnienia działająca przy Biurze Karier WSIiZ notuje zwiększoną liczbę ofert pracy dla grafików – należą one do jednych z najliczniejszych spośród wszystkich ofert.

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna są podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru.

Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju. Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, zgodne ze swoimi zainteresowaniami, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.u przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich. Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje.

SPECJALNOŚĆI

Oferta w trakcie przygotowania.

Oferta w trakcie przygotowania.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Interesujesz się grafiką komputerową, a dodatkowo lubisz tworzyć i jesteś kreatywny? Te studia pozwolą Ci się rozwinąć!

Zajęcia na kierunku nastawione są ściśle na praktykę. Większość z nich prowadzona jest przez kadrę praktyków, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem graficznym, grafiką multimedialną i brandingiem. Pozwala to na zdobycie umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Studia pozwolą również na rozwój osobowości, dzięki realizacji przedmiotów ogólnoakademickich. Twoje horyzonty zdecydowanie się poszerzą – również z punktu widzenia studiowanego kierunku i specjalności.

Grafika stanie się Twoim żywiołem, motorem do ciągłego rozwoju i przestrzenią, w której zrealizujesz swoje pasje. Wykształcenie da Ci możliwość pracy w zespole kreatywnym lub realizować projekty dla własnych klientów jako freelancer.

Nacisk położono na zagadnienia związane z komunikacją marketingową przedsiębiorstw, działania Public Relations i reklamowe, a także na branding.

W programie studiów m.in.:

 • Typografia
 • DTP
 • Pracownia Form Reklamowych
 • Branding
 • Projektowanie znaku i systemów identyfikacji.
 • Pracownia projektowania graficznego

A co po studiach?

Studia ukończysz z szeroką wiedzą i umiejętnościami związanymi z projektowaniem graficznym,
w szczególności nastawionymi na potrzeby marketingu. Będziesz pewnie realizował skomplikowane projekty graficzne i sprawnie poruszał się w znaczeniach, psychologii i kolorach. Kompleksowy program nauczania pozwoli na zbudowanie silnej pozycji na rynku pracy.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub informatyka).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020