Filologia angielska

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 lub 7 semestrów

Wybierz studia filologiczne w międzynarodowym gronie, które pozwolą Ci zrealizować marzenia o międzynarodowej karierze zawodowej.

Filologia angielska we WSIiZ ukierunkowana jest na współpracę z sektorem biznesowym w zakresie: umiejętności językowych, bezpośrednich kontaktów biznesowych i wykonywania tłumaczeń. To jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

PARTNERZY

Pearson – Światowa firma edukacyjna, zapewniająca treści, oceny i usługi cyfrowe uczniom, instytucjom edukacyjnym, pracodawcom, rządom i innym partnerom na całym świecie.

Skrivanek – Jedna z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Izba przemysłowo-handlowa w Rzeszowie – Organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty gospodarcze. Jej celem jest rozwój gospodarczy województwa Podkarpackiego.

Współpraca z partnerami to:

 • Dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych trendów na rynku pracy;
 • Wykształcenie pod okiem ekspertów;
 • Rozwijanie kompetencji podczas branżowych konferencji i seminariów;
 • Budowanie branżowej sieci kontaktów, przydatnych w przyszłej pracy;

Na studiach możesz:

 • skorzystać z uzupełniającego kursu języka angielskiego
 • doskonalić wymowę w cyfrowym laboratorium językowym
 • opanować nie jeden, a dwa języki obce

PARTNERZY KIERUNKU

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Wiedzę z zakresu językoznawstwa, historii języka, translatoryki, teorii literatury oraz historii, kultury i literatury krajów wybranego obszaru językowego;
 • Umiejętność rozróżniania rejestrów i stylów językowych w różnego rodzaju tekstach oraz właściwego interpretowania, przygotowywania i tłumaczenia tekstów zgodnie z ich funkcją i specyfiką odbiorcy;
 • Kompetencje niezbędne do twórczego rozwiązywania problemów komunikacyjnych.
 • Znajomość dwóch języków obcych – angielskiego (poziom C1) oraz niemieckiego lub rosyjskiego (do wyboru);

ZAJĘCIA

 • Zajęcia, m. in. Phonetics, Listening & Speaking oraz Translation, prowadzone w Cyfrowym Laboratorium Językowym.
 • Wykorzystanie specjalnego oprogramowania do ćwiczenia fonetyki i korygowania własnych błędów.
 • Zadania językowe pod kątem zawodu tłumacza.

PROJEKTY

 • Semestralna wymiana studencka z Uczelnią Partnerską w Anshan Normal University w prowincji Liaoning w Chinach
 • Udział w Programie  wymiany studenckiej Erazmus+
 • Udział w programie Double Degree, umożliwiający wyjazd do Wielkiej Brytanii na trzeci rok studiów i zdobycie dyplomu jednej z partnerskich uczelni

CERTYFIKATY

 • Możliwość zdobycia certyfikatów językowych licznych instytucji międzynarodowych w ramach dodatkowej oferty uczelni

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Międzynarodowe korporacje oraz mniejsze regionalne firmy, inwestujące na rynkach zagranicznych poszukują osób z biegłą znajomością języków obcych.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Dyplom pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Będąc absolwentem filologii angielskiej możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • Szkole języków obcych;
 • Biurze tłumaczeń;
 • Biznesie;
 • Korporacjach międzynarodowych;
 • Edukacji;
 • Administracji publicznej.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska - Biuro Karier WSIiZ

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Międzynarodowe korporacje oraz mniejsze regionalne firmy, inwestujące na rynkach zagranicznych poszukują osób z biegłą znajomością języków obcych. Język angielski w chwili obecnej jest podstawowym językiem komunikacji międzynarodowej, dlatego połączenie studiów filologicznych np. z wiedzą ekonomiczną gwarantuje sukces zawodowy.

Z kolei znajomość mniej powszechnych języków, np. chińskiego, jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy, rośnie bowiem liczba ofert zatrudnienia dla osób odpowiedzialnych za kontakty biznesowe z rynkiem chińskim.

Rozwijająca się Europa importuje towary z rynku dalekowschodniego stąd konieczność znajomości tego języka. Wyniki badań potwierdzają, że osoby znające język chiński, osiągają najwyższe wynagrodzenie wśród pracowników znających języki obce.

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana od 1. semestru studiów)

Tłumaczeniowa z językiem chińskim (studia stacjonarne)

SPECJALNOŚĆI

Specjalizacja jest realizowana od 4 semestru studiów i umożliwia:

Specjalizacja ta pozwoli Ci poznać teorię, strategie i specjalistyczne słownictwo z zakresu komunikacji międzykulturowej i komunikacji w biznesie. Intensywna nauka języków, zintegrowana z blokiem zajęć dotyczących komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji i zarządzania w biznesie, pozwoli Ci na zdobycie doskonałej orientacji w obszarach dotyczących zarówno stosunków międzynarodowych, jak i europeistyki.

Nauczysz się, jak skutecznie zastosować zdobytą wiedzę w codziennym funkcjonowaniu firmy oraz w wyspecjalizowanych działach (PR, reklama).

W programie studiów m.in.:

 • Biznes międzynarodowy,
 • Komunikacja w biznesie,
 • Komunikacja polityczna,
 • Język perswazji i reklamy,
 • Język tekstów ekonomicznych i handlowych.

A co po studiach?

Absolwent tej specjalizacji będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy jako menedżer, konsultant biznesowy ds. współpracy międzynarodowej, specjalista w dziedzinie języka biznesu.
Istnieje również możliwość zatrudnienia jako specjalista ds. współpracy międzynarodowej w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych i gminnych, biurach tłumaczeniowych.

Specjalizacja realizowana od 4 semestru studiów.

Wybierając specjalność translatoryczną poznasz kulturę i historię danego obszaru językowego oraz różne teorie i techniki przekładu pisemnego i ustnego. Nabędziesz także umiejętności wykorzystywania specjalistycznego słownictwa z wybranych dziedzin oraz nabędziesz kompetencje komunikacyjne konieczne do pracy w środowisku międzynarodowym.

W trakcie zajęć zapoznasz się m.in. z zastosowaniem komputerów w pracy tłumacza i redaktora, współczesnymi uwarunkowaniami zawodu tłumacza oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi współpracy z rynkiem wydawniczym.

W programie studiów m.in.:

 • Domeny tłumacza,
 • Ekwiwalencja w tłumaczeniu,
 • Tłumaczenie tekstów użytkowych formalnych,
 • Tłumaczenie tekstów ogólnoużytkowych,
 • Przekład ustny.

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalizacji będziesz przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego, redaktora i publicysty. Znajdziesz również zatrudnienie w branży konsultingowej, Human Resources oraz wydawnictwach obcojęzycznych.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020