Dietetyka

KOLEGIUM: Medyczne
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Aby przeciwstawić się licznym chorobom wywołanym przez nadwagę i otyłość, potrzebujemy coraz większej liczby specjalistów z dziedziny dietetyki. Wybierz Dietetykę i zdobądź kwalifikacje potrzebne do pracy w zawodzie.

CO DADZĄ CI STUDIA

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, m.in. z:

 • tradycji żywieniowych na świecie;
 • żywienia w chorobach cywilizacyjnych;
 • poradnictwa dietetycznego z elementami dietoterapii;
 • projektowania diet;

ZAJĘCIA

 • projektowanie diet;
 • kliniczny zarys chorób;
 • żywienie człowieka zdrowego;
 • edukacja żywieniowa;
 • technologia żywności i technologia gastronomiczna;
 • analiza i ocena jakości żywności;
 • immunologia i alergologia;
 • diagnostyka laboratoryjna;

W czasie studiów możesz:

 • zostać pełnoprawnym dietetykiem
 • uzyskać praktykę zawodową w wielu naszych placówkach
 • uzyskać, bez dodatkowych opłat, certyfikat:  Celiakia i pierwotna nietolerancja laktozy w praktyce dietetyka
 • korzystać z nowoczesnej platformy edukacyjnej dla dietetyków DietetykPro
 • rozwijać zainteresowania w Medycznym Kole Naukowym Dietetyków ESKULAP

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

CERTYFIKATY

 • Uzyskaj certyfikat „Celiakia i pierwotna nietolerancja laktozy w praktyce dietetyka”, oferowany przez EUROIMMUN DNA.

ROZWÓJ

 • Rozwijaj się w Medycznym Kole Naukowym Dietetyków ESKULAP;
 • korzystaj z nowoczesnej platformy DietetykPro;
 • wyjedź na studia w ramach programu Erasmus;

PRAKTYKI

Odbywają się po zaliczeniu czterech semestrów studiów i dają szansę współpracy z placówkami takimi jak:

 • szpitale;
 • poradnie zdrowotne;
 • placówki oświatowe;
 • siłownie;
 • firmy cateringowe;

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Obecnie dietetyk, który kiedyś był zawodem mało popularnym, należy do grupy coraz bardziej poszukiwanych zawodów. Bez wątpienia wkrótce będzie to jeden z najistotniejszych zawodów na rynku.

PARTNERZY

Olimp Labs – Olimp Laboratories Sp. z o.o. to znana polska firma farmaceutyczna.

Zielarnia Lawenda – Sklep zielarski, oferujący naturalne kosmetyki, zioła oraz różnego rodzaju suplementy diety.

KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

EUROIMMUN DNA – laboratorium genetyczne, które specjalizuje się m.in. w sprawdzaniu nietolerancji pokarmowych, partner strategiczny kierunku.


PARTNERZY KIERUNKU

Absolwenci kierunku Dietetyka we WSIiZ zarabiają najwięcej spośród absolwentów uczelni podkarpackich i mają niemal 2-krotnie większe szanse na zatrudnienie w miejscu zamieszkania.

Dane w oparciu o wyniki badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opublikowane w 2019r. – ela.nauka.gov.pl

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych,
 • Uniwersytet Medyczny we Lwowie,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Natomiast praktykę zawodową możesz realizować w naszych palcówkach:

 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
 • PRO-FAMILIA Specjalistyczny Szpital w Rzeszowie,
 • Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego,
 • Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie,
 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle,
 • Centrum Medyczne w Łańcucie,
 • Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
 • Miejski Zespół Żłobków,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,
 • Uzdrowisko Rabka S.A.,
 • Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. Z.O.O,
 • Uzdrowisko Horyniec Sp zo.o,
 • DietaMINA,
 • Alchemia Diet – Poradnia Dietetyczna,
 • Sanatorium Plon,
 • DPS Rzeszów,
 • DPS Krosno,
 • DPS Łańcut,
 • DPS Ruda,
 • DPS Huwniki,
 • Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza,
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie: zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • studenci kierunków medycznych mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Dyplom pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Absolwenci dietetyki będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w :

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • poradniach chorób metabolicznych;
 • poradniach dietetycznych;
 • żłobkach, przedszkolach;

Miejsce dla DIETETYKA w ochronie zdrowia – strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
26 lipca 2016 r. minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy systemu opieki zdrowotnej. Dietetyk wejdzie w skład zespołu POZ, więcej szczegółów na stronie: www.mz.gov.pl.

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Dietetyka będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy.
Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności. Rozwiązanie to, wdrożone właśnie w WSIiZ, spotyka się z przychylnością naszych studentów. Dzięki elastycznemu systemowi studiowania studenci mają bowiem większy wpływ na profil swojego wykształcenia.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Celem tej specjalności jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Poradnictwo dietetyczne to niezwykle ważny obszar wiedzy. Dziś ludzie często nie mają czasu, ochoty i wiedzy aby odżywiać się zdrowo i rozsądnie – co za tym idzie – cierpią z powodu skutków złego odżywiania. Dodatkowo, zaburzenia odżywiania jak anoreksja, ortoreksja czy bulimia są poważnymi problemami cywilizacyjnymi. Równolegle – wzrasta świadomość ważności zdrowego i dobrego odżywiania. To ogromny rynek do zagospodarowania. Poradnictwo dietetyczne da Ci wiedzę i umiejętności przygotowania diety oraz potraw wchodzących w skład poszczególnych diet celem ich optymalizacji. Co więcej, absolwenci tej specjalności wiedzą również jak rozpoznawać zapobiegać i leczyć choroby dietozależne.
Zdobędziesz kwalifikacje, aby profesjonalnie i kompetentnie współpracować z lekarzami chorób wewnętrznych, gastrologami, pediatrami czy dietetykami w zakresie:

 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia.

Współpracując z innymi fachowymi pracownikami ochrony zdrowia nauczysz się jak zarządzać personelem zakładów żywienia zbiorowego, prowadzić działania marketingowe i menadżerskie w tym obszarze. Kompetentnie ocenisz funkcjonowanie rynku żywnościowo – żywieniowego w Polsce.

Pozyskane zdolności analityczne uczynią z Ciebie efektywniejszego, a tym samym – bardziej pożądanego pracownika.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będziesz przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem. Ponadto będziesz kompetentnym partnerem dla trenerów osobistych i coachów.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Choroby nowotworowe to problem zdrowotny, z którym zmaga się cały świat. Szacuje się, że ok. 40% zachorowań spowodowanych jest złym stylem życia, a także niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. Postęp cywilizacyjny sprawił, że coraz więcej osób przestało zwracać uwagę na ilość i jakość spożywanych posiłków.

Nieprawidłowy sposób odżywiania może wyraźnie wpłynąć na rozwój raka. Dobrze dobrana dieta nie gwarantuje całkowitej ochrony przed chorobą, ale może zmniejszyć prawdopodobieństwo jej rozwoju. W przypadku osób dotkniętych chorobą nowotworową, które poddawane są intensywnemu procesowi leczenia, prawidłowo zbilansowana dieta może efektywnie przygotować organizm do walki z chorobą, m.in. poprzez: niedopuszczenie do rozwoju niedożywienia lub wyniszczenia, zmniejszenie nasilenia skutków ubocznych leczenia oraz stymulację układu immunologicznego. Chory, który jest dobrze odżywiony, znacznie lepiej znosi leczenie oraz znacznie rzadziej rozwijają się u niego powikłania. Przyczynia się to do zmniejszenia śmiertelności w tej grupie chorych oraz skrócenia czasu rekonwalescencji. Prawidłowo prowadzona dietoterapia wpływa na poprawę komfortu życia chorych.
Kształcenie w ramach tej specjalności ma na celu m.in. przygotowanie dietetyka do pracy
w multidyscyplinarnym zespole specjalistów, biorących udział w procesie leczenia onkologicznego, do nabycia umiejętności prowadzenia dietoterapii na każdym z etapów leczenia (niezależnie od zastosowanej metody) oraz do szerzenia działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych.

W programie studiów m.in.:

 • Podstawy onkologii,
 • Dietoterapia skutków ubocznych leczenia onkologicznego,
 • Przygotowanie żywieniowe na każdym z etapów leczenia oraz podczas: chemioterapii, radioterapii, leczenia operacyjnego i hormonoterapii,
 • Leczenie żywieniowe w oddziałach i poradniach onkologicznych.

A co po studiach?

Studia przygotują Ciebie do podjęcia pracy z pacjentami z chorobą nowotworową w dziale żywienia we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia lecznictwa zamkniętego, w tym we wszystkich oddziałach szpitalnych, a także pacjentami z chorobą nowotworową, pozostającymi w opiece placówek lecznictwa otwartego. Będziesz mógł prowadzić dietoterapię indywidualną oraz pracować jako edukator żywieniowy w ramach promocji zdrowego stylu życia, w tym: w zakresie odżywiania i prewencji chorób nowotworowych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie: zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • studenci kierunków medycznych mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji..
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (biologia lub chemia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020