Logistics and Transport Management – studia II stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Specjalność realizowana na kierunku ZARZĄDZANIE.

Wybierz prowadzoną po angielsku specjalność Logistic in transport, aby od podszewki poznać proces, narzędzia i rozwiązania, które składają się na terminowe dostarczanie towarów do klientów.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Szeroką ofertę zajęć w formie ćwiczeń i/lub laboratoriów;
 • Wiedzę teoretyczną i praktyczną ukazującą logistykę jako strategią dla firmy;
 • Możliwość studiów za granicą, w ramach programu Erasmus;
 • Okazję do zdobycia podwójnego dyplomu, dzięki programowi Double Degree.

ZAJĘCIA

Program studiów obejmuje m.in.:

 • zarządzanie infrastrukturą;
 • marketing w transporcie i logistyce;
 • zarządzanie siecią strategiczną;
 • politykę transportową.

Na tym kierunku możesz:

 • Przygotować się do uzyskania certyfikatu European Senior Logistician
 • Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauki języków obcych
 • Studiować w języku angielskim
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus
 • Uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Przygotuj się do uzyskania certyfikatu European Senior Logistician, wydawanego przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA).

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Ukończenie specjalności pozwoli na rozwój w roli:

 • kierownika działu logistyki;
 • kierownika ds. logistyki w centrach logistycznych;
 • specjalisty ds. zarządzania logistyką;
 • kierownika w firmach doradztwa logistycznego;
 • koordynatora i organizatora działań w łańcuchu dostaw;
 • doradcy w dziedzinach logistyki.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Logistyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce, także na Podkarpaciu.

Duże korporacje, m.in. zrzeszone w Dolinie Lotniczej potrzebują specjalistów ds. procesów planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców czy materiałów do produkcji. Rozwija się także spedycja i transport.

Kluczowymi wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy w tej branży jest biegła znajomość j. angielskiego, perfekcyjna obsługa komputera, jak również analityczne myślenie i zdolności planistyczne.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ przesłany za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł)do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020