Programming – studia I stopnia

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku INFORMATYKA.

Studia Anglojęzyczne - IT programming

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku INFORMATYKA.

Otwórz się na światowe perspektywy rozwoju zawodowego. Zawód informatyka to swoboda wyboru i szerokie możliwości zatrudnienia. Wybierz ścieżkę kształcenia Programming i przebieraj w ofertach pracy.

PARTNERZY

Ideo – Firma tworząca aplikacje internetowe.

PGS SOFTWARE – Polskie przedsiębiorstwo informatyczne, produkujące oprogramowanie dla przedsiębiorstw i instytucji z całego świata.

GBX Soft – Innowacyjny i kreatywny Software House z Rzeszowa. Zajmujemy się tworzeniem zaawansowanych aplikacji webowych oraz mobilnych.

BMM – Firma pomagająca szpitalom i korporacjom automatyzować procesy i mądrze zarządzać kosztami.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Dostęp do legalnego oprogramowania i technologii m.in. Microsoft, Oracle czy Google;
 • Znajomość zaawansowanych technologii programistycznych;
 • Możliwość wyjazdu na wymianę w ramach programu Erasmus+;
 • Przygotowanie do egzaminów certyfikujących w zakresie programowania;

Na tej specjalności możesz:

 • Studiować w języku angielskim
 • Uczyć się aktualnie wykorzystywanych technologii programistycznych
 • Korzystać z programów nauczania i zdobywać certyfikaty znanych firm
 • Korzystać z legalnego oprogramowania i technologii znanych firm Microsoft, Oracle, Google
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+

ZAJĘCIA

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Zasady tworzenia algorytmów;
 • Stosowanie paradygmatów programowania;
 • Użycie technologii programistycznych;
 • Inżynierię oprogramowania;
 • Inżynierię wymagań;
 • Metodologię narzędzi CASE;

PROJEKTY/ SZKOLENIA

 • Skorzystaj z funduszu inwestycyjnego InnoFUND, który pomoże Ci rozwinąć talent i pozwoli zainwestować w innowacyjny pomysł biznesowy;
 • Dołącz do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, by rozwinąć własny biznes;
 • Weź udział w konkursie „Masters of Innovation”;

CERTYFIKATY

 • PCAP – Certified Associate in Python programming

 • C++ Certified Associate Programmer Certification (CPA)

 • Microsoft Associate

 • Java EE and Web Services, Java SE

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Postaw na rozwój zawodowy w roli:

 • kierownika zespołu programistów lub testerów;
 • kierownika projektu;
 • starszego programisty (C/C++, Java, .Net, Python);
 • specjalisty ds. rozwoju oprogramowania;
 • inżyniera ds. produkcji oprogramowania (C/C++, Java, .Net, Python);
 • projektanta systemów informatycznych;
 • programisty i specjalisty ds. systemów mobilnych.
 • Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi (w tym sprzęt dla niepełnosprawnych),
 • Laboratorium Technik Odzyskiwania Danych,
 • Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych,
 • Laboratorium Technologii Bezprzewodowych,
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych,
 • Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki,
 • Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Wirtualnej Rzeczywistości,
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki,
 • Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego,
 • Laboratorium Inżynierii Oprogramowania,
 • Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych,
 • Laboratorium Fizyki, Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego,
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej,
 • Laboratorium Diagnostyki Obrazów (Inteligentne Systemy Informacyjne).

4.01.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.03.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Do zobaczenia na zajęciach!

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8).


* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (informatyka lub fizyka z astronomią).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020