International Business Management – studia I stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE.

Wybierz przyszłość w roli menadżera międzynarodowej korporacji. Dzięki International Management, kierunkowi prowadzonemu w języku angielskim, z łatwością odnajdziesz się w wielokulturowym środowisku biznesowym.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim;
 • Możliwość skorzystania z rozszerzonego pakietu nauki języków obcych;
 • Studiowanie w międzynarodowym gronie;
 • Wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym;
 • Okazję do nauki za granicą w ramach programu Erasmus;
 • Szansę zdobycia dyplomu polskiej i brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree;

ZAJĘCIA

 • komunikacja międzykulturowa;
 • rynki międzynarodowe;
 • zarządzanie projektem;
 • marketing międzynarodowy;
 • podstawy logistyki;
 • Business English.

Na tym kierunku możesz:

 • Studiować w języku angielskim
 • Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauki języków obcych
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus
 • Uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Skorzystaj z bogatej oferty certyfikowanych kursów językowych, oferowanych przez Centrum Języków Obcych:

 • TELC;
 • LCCI/Pearson;
 • IELTS
 • TOEFL

PRAKTYKI

Utrwal wiedzę podczas praktyk m.in. w:

 • JSC SB Alfa – Bank, Factum Agency,
 • Cito Building sp zo.o.,
 • Limited Liability Expo Grand Plus,
 • Podczas naszych studiów bardzo szybko poznasz branżę. Praktyki odbywają się już po II semestrze studiów,
 • Przybliżają realia pracy na międzynarodowych lotniskach,
 • Dają szansę współpracy z czołowymi liniami lotniczymi.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystać w realizacji pracy licencjackiej.

4.01.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.03.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Do zobaczenia na zajęciach!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Jako absolwent International Business Management możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą;
 • spółkach korporacji transnarodowych;
 • w różnych organizacjach związanych z biznesem międzynarodowym;
 • a także prowadzić własną działalność gospodarczą na rynku międzynarodowym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8).


* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020