Graphic Design – studia I stopnia

KOLEGIUM: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA.

Jeśli Twoja pasja związana jest z grafiką komputerową, chcesz wyrażać się kreatywnie podczas tworzenia projektów, to wybór Visual Communications pozwoli Ci się w znaczący sposób rozwinąć.

Specjalność skupia się na zagadnieniach komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, działaniu sektora Public Relations oraz reklamy, a także na Brandingu.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Praktyczne umiejętności oraz wiedzę przekazaną przez specjalistów z branży związanych z projektowaniem graficznym, grafiką multimedialną oraz brandingiem;
 • Rozwój osobowości i poszerzenie horyzontów;
 • Kompetencje do realizowania zadań zespołów kreatywnych;

ZAJĘCIA

Zajęcia prowadzone w formie:

 • Ćwiczeń,
 • Laboratoriów;
 • Projektów samodzielnych i grupowych;

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Jako absolwent będziesz posiadał szeroką wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem graficznym, w szczególności na potrzeby marketingu. Dzięki nabytym umiejętnościom bez obaw będziesz realizował skomplikowane projekty graficzne poruszając się pewnie w znaczeniach, psychologii i kolorach. Dzięki kompleksowemu programowi nauczania będziesz mógł zbudować własną wysoką pozycję na rynku pracy.

ZOBACZ PRACE NASZYCH STUDENTÓW

 • Studio TV;
 • Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Przetwarzania Obrazu;
 • Laboratorium Fotograficznego;
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020