Game Design – studia I stopnia

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA.

Chcesz czynnie uczestniczyć w rozwoju rynku gier komputerowych oraz tworzyć gry, które podbiją serca graczy? Wybierz odrębną ścieżkę kształcenia Game Design i wejdź do grona profesjonalistów dziedziny projektowania i realizacji gier cyfrowych.

PARTNERZY KIERUNKU

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Zrozumienie strony teoretycznej i praktycznej game design;
 • Możliwość współpracy z firmami, takimi jak Simplicity Games czy Flying Wild Hog;
 • Szansę realizacji własnego projektu gry;

ZAJĘCIA

 • Tworzenie scenariuszy i storyboarding;
 • Projektowanie gier komputerowych;
 • Scenografia gier komputerowych;
 • Ruch i animacja na potrzeby gier komputerowych;
 • Silniki gier;

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia na kierunku Game Design przygotują Cię do pracy w firmach zajmujących się opracowywaniem gier cyfrowych. Znajdziesz zatrudnienie jako:

 • ConceptArt Artist;
 • Level Designer;
 • Character Designer;
 • Animator;
 • Motion Designer;

TO NAS WYRÓŻNIA

 • Studio GameDev – na Uczelni funkcjonuje studenckie studio GameDevowe, w ramach którego możesz w bezpiecznym środowisku testować własne rozwiązania i wydać pierwszy tytuł. Pokaż swoją pracę publice – stań się popularny!
 • Praktyczne zajęcia – kształcenie opiera się o zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe, w ramach których zapewniamy Ci ciągły i intensywny kontakt z prowadzącym, realizując projekty w formie korekt indywidualnych.
 • Bliskość biznesu – projekty realizowane na zajęciach często wynikają z potrzeb biznesowych naszych partnerów – są to projekty wykonywane „nie do szuflady”, ale po to, aby mogły ujrzeć światło dzienne.
 • Zaawansowane oprogramowanie i profesjonalny sprzęt – podczas zajęć będziesz pracował w laboratoriach wyposażonych w profesjonalny sprzęt i zaawansowane oprogramowanie. W kontekście projektowania graficznego wykorzystujemy oprogramowanie Adobe, zaś w kontekście grafiki trójwymiarowej software Autodesk i Blender. Projektanci gier dodatkowo pracują na silnikach graficznych Unity3d i Unreal. Do dyspozycji oddajemy studio fotograficzne oraz telewizyjne, drukarki 3d, zaawansowane skanery 3d, drony, kamery 360 i … klocki LEGO.
 • Kadra, która projektuje – nasi wykładowcy są praktykami, a każdy z nich jest czynnym projektantem, co sprawia, że kształcenie jest dopasowane do oczekiwań rynku. Jak w prawdziwym biznesie – nie ma tutaj miejsca na pomyłki.
 • Pokaż swoją twórczość – w ramach studiów organizowane są liczne wystawy prac studentów. Corocznie wybieramy 30 najlepszych prac powstałych na zajęciach w ramach Przeglądu Prac DEADLINE – skorzystaj z niezwykłej okazji zaprezentowania swojej twórczości w przestrzeni publicznej.
 • Tutoring – Masz apetyt na więcej? Dla ambitnych przygotowaliśmy program tutoringu, który daje możliwość indywidualnej pracy poza zajęciami, z wybranym przez Ciebie prowadzącym. Zyskujesz nieocenione wsparcie w zakresie własnych projektów, udziału w konkursach, czy też planowania ścieżki kariery. Pracuj nad sobą, a osiągniesz więcej!

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

W ramach studiowania na kierunku GKiPM, masz możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i certyfikatów. Są to:

 • DIMAQ – Digital Marketing Qualification, potwierdzające umiejętności z zakresu marketingu cyfrowego
 • Certyfikaty językowe,
 • przygotowanie do egzaminów certyfikujących Adobe.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020