Program seminarium

Realizacja programu Seminarium doktoranckiego wykształci u kandydata umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych, umożliwi uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, dostarczy podstaw metodologicznych i merytorycznych do pisania publikacji naukowych, umożliwi w ramach programu kształcenia przygotowanie do zdania egzaminów doktorskich, a także umożliwi wszczęcie przewodu doktorskiego oraz przygotuje do opracowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej wieńczącej Seminarium doktoranckie.

Zajęcia Seminarium doktoranckiego odbywają się w jedną sobotę każdego miesiąca (za wyjątkiem lipca i sierpnia).

Ramowy plan zajęć Seminarium doktoranckiego

  • 09:25–13:35 – wykład modułowy*
  • 13:35–14:35 – przerwa
  • 14:35–16:10 – wykład kursowy**
  • 16:20–17:55 – proseminarium/seminarium

*wykład modułowy – jednorazowy specjalistyczny wykład monograficzny **wykład kursowy – wykład tematyczny kontynuowany przez wszystkie zjazdy w semestrze; między innymi przygotowujący do zdania egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej.

Udział w zajęciach nie dotyczy osób realizujących doktorat w trybie indywidualnym (z wolnej stopy)

Program seminarium

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021