Nota prawna

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 81 i od 2015 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o mediach (od 30.04.2019 r. – w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach).

 

W 2016 roku zostało uruchomione Seminarium doktoranckie, które w ramach dwóch ścieżek kształcenia przygotowuje kandydatów, podobnie jak studia doktoranckie (szkoły doktorskie), do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora do dnia 31.12.2021.

Warunki otrzymania stopnia naukowego doktora określa: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.); Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Uczestnik seminarium doktoranckiego zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Seminarium doktoranckiego, a także Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat i zasad ich wnoszenia za udział w Seminarium doktoranckim prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz pozostałych zarządzeń i decyzji wydanych przez Władze Uczelni, obowiązujących w trakcie trwania Seminarium doktoranckiego.

 

Nota prawna

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021