Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od początku swojego istnienia stara się oferować osobom niepełnosprawnym, na równi ze sprawnymi, możliwość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Obecnie w WSIiZ studiuje ponad 100 osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Największe sale wykładowe uczelni (2 w budynku na ul. Sucharskiego i 2 w Kielnarowej) są dostosowane do osób słabosłyszących poprzez zamontowanie w nich urządzeń wspomagających słyszenie (pętle indukcyjne). WSIiZ jest obecnie jedyną uczelnią w województwie podkarpackim wyposażoną w tego typu urządzenia. Studenci niesłyszący mają także możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego podczas zajęć.  

Dla osób niewidomych i niedowidzących

Uczelnia wyposażona jest w sprzęty dla osób niewidomych, słabowidzących i z niedowładem kończyn górnych (m.in urządzenie z wirtualną klawiaturą, powiększalniki, program udźwiękawiająco-powiększający , program do rozpoznawania tekstu, drukarka dla niewidomych, klawiatura dla osób o niesprawnych dłoniach).   Niepełnosprawni studenci i kandydaci na studia mogą zwracać się do Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Działalność Biura ma na celu bieżącą obsługę studentów i kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle chorych, wsparcie dla pracowników dydaktycznych, działania na rzecz dostosowywania budynków i terenu uczelni dla osób z niesprawnością narządu ruchu.  


Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Budynek Główny, pok. RA51 ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów tel. 17 866 11 04  dyżury:

  • Poniedziałek  09.00-13.00
  • Wtorek    08:30-11:30
  • Czwartek   09.00-13.00
  • Piątek     09.00-13.00

e-mail: bon@wsiz.edu.plhttps://www.facebook.com/bonwsiiz


Stypendium

Uczelnia oferuje także specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium mogą otrzymać zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia). Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych). Stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

IOS

Studenci niepełnosprawni mają także możliwość Indywidualnej Organizacji Studiów od I semestru studiów. Indywidualna organizacja studiów polega na realizowaniu obowiązującego na określonym kierunku lub specjalności planu studiów i programu nauczania z uwzględnieniem zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach ze wszystkich lub niektórych przedmiotów.  

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020