System nauczania języków obcych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje Ci bogaty program językowy. Nauka języka obcego realizowana jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

WSIiZ: system_nauczania_jezykow_obcych

We WSIiZ studenci uczą się jednego wybranego języka obcego:

  • angielski,
  • niemiecki,
  • rosyjski,
  • francuski.

Są zobowiązani wybrać język, którego uczyli się wcześniej i którego naukę chcą kontynuować. Zajęcia z lektoratu prowadzone są przez najlepszych lektorów (w tym także native – speakers) z wieloletnim doświadczeniem.

STUDIA I STOPNIA

Nauka języka obcego rozpoczyna się w drugim semestrze studiów. Na studiach stacjonarnych lektorat jest realizowany w wymiarze 300 godzin w grupach lektoratu intensywnego lub standardowego, natomiast na studiach niestacjonarnych lektorat realizowany jest w wymiarze 120 godzin.

Kwalifikacja do grup językowych następuje w czasie pierwszego semestru studiów na podstawie testów sprawdzających.

Studenci stacjonarni, którzy osiągnęli wyznaczony próg znajomości języka są przydzielani do grup realizujących lektorat intensywny. Jakość nauczania jest monitorowana na bieżąco. Od samego początku realizacji kursu intensywnego mierzony jest zdobywany przez Ciebie progres umiejętności i sprawności językowych w oparciu o testy i egzaminy opracowywane przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów.

Studenci, którzy nie osiągnęli wyznaczonego progu znajomości języka mogą uczestniczyć w kursach wyrównawczych realizowanych w semestrze pierwszym. Kurs wyrównawczy ma za zadanie uzupełnienie zaległości i przygotowanie do kolejnego testu sprawdzającego.

STUDIA II STOPNIA

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia nauka języka obcego realizowana jest w wymiarze 240 godzin, a na studiach niestacjonarnych w wymiarze 60 godzin. Lektorat jest kontynuacją języka ze studiów pierwszego stopnia z wyraźnym naciskiem na język specjalistyczny w ramach danego kierunku studiów.

 

 

NOWOCZESNE METODY DYDAKTYCZNE

Nauczanie wspomagane jest nowoczesnymi metodami dydaktycznymi i narzędziami multimedialnymi. Jest ono ukierunkowane na opanowanie materiału objętego syllabusem w zakresie języka ogólnego, specjalistycznego oraz zdanie egzaminów uczelnianych, jak też międzynarodowych.

 

Studenci korzystają z autorskiego, innowacyjnego, opracowanego przez grupę ekspertów programu e-learning do nauki języka angielskiego udostępnionego na platformie Blackbord.

 

Studenci mają dodatkową możliwość płatnego (po niezwykle preferencyjnej cenie) uczestnictwa w kursach akademickich i nauki innych języków niż te realizowane w ramach lektoratu np. języki włoski i hiszpański.

 

OFERTA DODATKOWA

Studenci WSIiZ mają możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych.

 

Centrum Języków Obcych WSIiZ jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym:

 

  • THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC)*;
  • LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INTERNATIONAL QUALIFICATIONS (LCCI IQ)*;
  • Centra Egzaminacyjne: TELC i LCCI IQ przeprowadzają egzaminy z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego i polskiego na wielu poziomach zaawansowania w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego;
  • Egzaminy TELC i LCCI IQ zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages).

 

SZCZEGÓŁY:

System nauczania języków obcych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020