Elastyczny system studiowania

Elastyczny System Studiowania to nowatorski system kształcenia, który daje studentom większe możliwości rozwoju oraz dopasowania wiedzy i umiejętności do potrzeb rynku pracy.

WSIiZ - Elastyczny system studiowania

 

Przedmioty w planie studiów podzielone są na trzy grupy:

  • przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązkowe dla wszystkich studentów
  • przedmioty z zakresu kierunku wybierane przez studentów z szerszej oferty
  • wybierane przez studentów bloki przedmiotów specjalnościowych.

Dzięki wdrożeniu ESS studenci mają większy wpływ na profil swojego wykształcenia. Dokonując wyboru przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych studenci mogą uwzględniać swoje indywidualne zainteresowania i predyspozycje.

 

Możliwość samodzielnego dobierania przedmiotów daje mi poczucie swobody, którego nie mają moi rówieśnicy z innych uczelni. Wolność wyboru, jaką daje mi uczelnia, sprawia, że chętniej poszukuję wiedzy i angażuję się w jej życie. Wiem, że uczelnia traktuje mnie jak osobę dorosłą, świadomą odpowiedzialności za własne życie i zdolną do podejmowania samodzielnych decyzji.

Michał Fal, student I roku na studiach II stopnia

 

Elastyczny system studiowania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021