Rekrutacja online

Rekrutacja ONLINE pozwala na wprowadzenie danych do bazy rekrutacji oraz przygotowanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do druku. Wypełniony i wydrukowany formularz (wraz z wymienionymi na odwrocie dokumentami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do Działu Rekrutacji (pokój RA8, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów).

Rekrutacja online

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Dowód osobisty
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Świadectwo maturalne
Zdjęcie elektroniczne do Legitymacji Studenckiej

Rekrutacja online

ZAREJESTRUJ SIE ONLINE

UWAGA: Rejestracja elektroniczna nie jest
równoznaczna z zapisaniem się na studia

Rekrutacja online

DOSTARCZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Wykaz dokumentów na studia:

STUDIA I / II STOPNIA

Rekrutacja online na rok akademicki 2021/2022

Aplikuj online

Rekrutacja online

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021